Dabartinis Kalnų parkas – viena iš dabartinio Vilniaus pradžių

Atgal

Dabartinis Kalnų parkas – viena iš dabartinio Vilniaus pradžių

2022-09-13

2021 metais, prieš atliekant Kalnų parko rytinės dalies sutvarkymo darbus, buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai (vadovas Vincentas Gubinas). Archeologinių tyrimų metu, netoli Trijų Kryžių paminklo, buvo ištirtas šurfas Nr. 4, kuriame buvo aptikta įgilinta struktūra. Atlikus šios struktūros botaninius tyrimus (tyr. Karolis Minkevičius) buvo aptikta sėjamojo rugio, sėjamojo grikio ir kitų kultūrinių augalų liekanos.

Viena iš sėjamų rugio sėklų buvo sudatuota 2022 m. sausio mėnesį. Tyrėjų iniciatyva datavimą atliko Fizinių ir technologijos mokslų centras 14C (radioaktyviosios anglies) AMS metodu. Nustatyta, kad sėkla datuojama 746±28 metais prieš dabartį (prieš 1950-uosius). Sukalibravus datą, nustatyta, kad ši rugio sėkla datuojama nuo 1226 iki 1294, esant beveik 96 proc. tikimybei. Tai viena iš seniausia Vilniaus viduramžiškų datų, kuri rodo, jog Vilnius kaip miestas buvo įkurtas žymiai anksčiau, negu jis pirmą kartą paminėtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 1323 metų laiškuose.

Direkcijos iniciatyva 2022 m. rugsėjo mėnesį buvo atlikti pakartotiniai šurfo Nr. 4 botaninės medžiagos datavimo darbai. Juos atliko irgi Fizinių ir technologijos mokslų centras 14C (radioaktyviosios anglies) AMS metodu. Datavimui iš tos pačios įgilintos struktūros buvo pateikta viena sėjamojo rugio ir viena sėjamojo grikio sėkla.

Nustatyta, kad sėjamojo rugio data yra 624±28 metų prieš dabartį (prieš 1950-uosius), o, skaičiuojant kalendoriniais metais, ji būtų datuojama nuo 1296 iki 1399, esant beveik 96 proc. tikimybei. Sėjamojo grikio atveju data būtų 683±28 metai prieš dabartį (prieš 1950-uosius), o, skaičiuojant kalendoriniais metais, grikio sėkla būtų datuojama nuo 1275 iki 1389, esant beveik 96 proc. tikimybei.

Taigi direkcijos iniciatyva atlikti absoliuataus datavimo darbai parodė, kad 2021 metais šurfe Nr. 4 aptikta įgilinta struktūra galėjo formuotis gana ilgai, net 122 metų, arba buvo „užteršta“ postdepozicinių procesų. Kitaip tariant, pati struktūra nėra susiformavusi per vieną epizodą ar momentą (pvz., gaisrą).

Per 2022 metus atlikti Kalnų parke aptiktos botaninės medžiagos datavimo darbai atskleidžia, kad Vilnius pradėtas kurti žymiai anksčiau negu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio (1295-1316) ar jo brolio Gedimino (1316-1341) laikais, o dabartinė Kalnų parko teritorija, kurioje greičiausiai stovėjusi Kreivoji pilis ir jos miestas, buvo vienas iš pirmųjų branduolių, kuriame ir gimė šių dienų Vilnius.

Žemiau galite susipažinti su atliktų 14C AMS metodu laboratorinių tyrimų protokolais:


Parengta pagal Vincento Gubino Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (664), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Arsenalo g. 5, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. ataskaita