Kalnų parke baigiama tvarkyti Vilniaus pilių altaną

Atgal

Kalnų parke baigiama tvarkyti Vilniaus pilių altaną

2022-09-16

Įpusėjant rudeniui, baigiama tvarkyti Vilniaus pilių altana. Nuo jos atsiveria kerianti panorama į Vilniaus senamiestį, Vilniaus Žemutinę pilį bei į Gedimino pilies kalną. Darbus planuojama baigti ne vėliau kaip iki 2022-10-31. Atlikus sutvarkymo darbus, reikės pasirūpinti altanos elektrifikacija, nes šiuo metu šio pastato nepasiekia nei vietiniai, nei bendrieji elektros tinklai. Darbai finasuojami ES invesiticijų projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti “ lėšomis. Šių darbų gal ir nebūtų, jeigu negu visokeriopa pagalba iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros.