Kai metraštininke tampa pušis – dr. Rūtilės Pukienės paskaita „Dendrochronologija. Medžių laikrodis ir Vilniaus pilių istorija“

Atgal

Kai metraštininke tampa pušis – dr. Rūtilės Pukienės paskaita „Dendrochronologija. Medžių laikrodis ir Vilniaus pilių istorija“

2022-08-26

Ketvirtadienį Vilniaus pilių kupole įvyko nepaprastai įdomi dr. Rūtilės Pukienės (Valdovų rūmai) paskaita „Dendrochronologija. Medžių laikrodis ir Vilniaus pilių istorija“.

Šimtmetis po šimtmečio Vilniaus pilių žemėje „konservavosi“ istorija. Išliko ne tik mūro, bet ir daug medinių statinių likučių, pagal kuriuos gali skaityti praeities įvykių „archyvą“.

Medis niekada nesuplonėja, o tik eina storyn. Kadangi medyje kasmet susiformuoja po medienos rievę, tad kuo ji arčiau šerdies, tuo ji yra senesnė, ir atvirkščiai, kuo rievė arčiau žievės, tuo ji jaunesnė. Medienos žiedų raštai, tarsi pirštų atspaudai, pasakoja praėjusių amžių orų prognozę, vietą, bei metų laikus. Tad rasti mediniai statiniai ar daiktai gali būti „prakalbinti“ ir datuojami vienerių metų tikslumu. Ir tai vadinama dendrochronologija (gr. dendron – medis, chronos – laikas, logos – mokslas).