Vilniaus pilių rytinėje dalyje sutvarkymo darbai artėja pabaigos link

Atgal

Vilniaus pilių rytinėje dalyje sutvarkymo darbai artėja pabaigos link

2022-08-18

Vilniaus pilių rytinėje dalyje, ten, kur stūkso Gedimino kapo kalnas, Altanos kalnas ir Bekešo kalnas (tiksliau jau – jo likučiai), sutvarkymo darbai artėja pabaigos link. Netoli Trijų Kryžių paminklo ant kalvos, kurią sąlyginai vadiname Karigailos kalnu, baigtas įrengti dekoratyvinis, improvizuotas Gediminaičių medis. Taip pat beveik į visus pagrindinius Didžiosios Griovos prieigos kalnus, t.y. Gedimino kapo kalną, Altanos kalną ir Bekešo kalną, įrengti laiptai. Šiuose kalnuose ar šalia jų galima rasti ne vieną atokvėpio aikštelę. Sutvarkyta paminklo Kasparui Bekešui aplinka. Taigi, iš esmės beliko sutvarkyti tik Vilniaus pilių altaną ir iki šių metų lapkričio mėnesio pabaigti įrengti informacinius stendus ir rodykles (šiuo metu jau pilna apimtimi sumontuoti šių įrenginių konstrukcijos).Darbai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis, bendradarbiaujant su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pagal ES investicijų priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016.