Direkcija ieško komandos nario: paskelbtas konkursas pareigoms užimti

Atgal

Direkcija ieško komandos nario: paskelbtas konkursas pareigoms užimti

2022-08-09

Valstybės tarnybos departamentas direkcijos teikimu paskelbė konkursą vyriausiojo specialisto pareigoms užimti (plačiau apie tai gali rasti čia). Prašymų dalyvauti konkurse laukiama ne vėliau kaip iki šių metų rugpjūčio 24 d. Vyriausiojo specialisto pagrindinės veiklos sritys būtų:

  • Organizuoti ir koordintuoti rezervato teritorijos nuolatinės priežiūros darbus, želdinių (taip pat ir miško) tvarkymo darbus bei kitus veiksmus, kuriais užtikrinamas rezervato visapusiškas pritaikymas lankytojams.
  • Vykdyti kultūros paveldo vietovės, Vilniaus senamiesčio, patenkančio į rezervato teritoriją, stebėseną pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintas Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisykles.
  • Rengti dokumentų projektus pagal Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gaires.
  • Kontroliuoti rezervato teritorijoje vykdomus tyrimus, tvarkybos, statybos, želdynų, miškų tvarkymo, išorinės reklamos, kilnojamų objektų įrengimo ir kitus darbus; nustačius, kad aukščiau nurodytos veiklos neatitinka rezervato apsaugą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų, nedelsiant imasi veiksmų tokiai veiklai užkardinti.
  • Kontroliuoti rezervato teritorijoje vykdomą prekybą, teikiamas paslaugas, vykstančius susirinkimus ir organizuojamus renginius.

Konkursą vyriausiojo specialisto pareigoms užimti organizuoja Valstybės tarnybos departamentas. Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Valstybės tarnybos departamento atrankų skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Gečienė, tel. +37067286311, el. p. jolanta.geciene@vtd.lt.

Asociatyvinė iliustracija iš Pexel, aut. Sora Shimazaki.