Architekto Roberto Zilinsko paskaita apie Aukštutinės pilies ir Naujojo arsenalo tyrimus

Atgal

Architekto Roberto Zilinsko paskaita apie Aukštutinės pilies ir Naujojo arsenalo tyrimus

2022-08-04

Šį vakarą į Vilniaus pilių kupolą pasiklausyti Roberto Zilinsko – architekto, projektų vadovo, nekilnojamojo kultūros paveldo eksperto, architektūros tyrėjo, straipsnių žurnaluose ir moksliniuose informaciniuose leidiniuose autoriaus, sugūžėjo nemažas būrys paskaitos klausytojų. Ilgame architekto darbų sąraše yra keli šimtai ištirtų kultūros paveldo objektų, kelios dešimtys įgyvendintų projektų. Tarp jų - ir Vilniaus Aukštutinės pilies bei Naujojo arsenalo naujausi (2021 m.) tyrimai.

Vilniaus pilių užstatymas, susiklosčius nepalankioms politinėms sąlygoms, daugumoje buvo sunaikintas. Iš puikaus epochinio ansamblio, turėjusio unikalių meninių vertybių, beliko tik skurdžios nuotrupos. Nugriovus pilių sienas, bokštus ir kitus pastatus, laipsniškai buvo sunaikinta ir pati senoji struktūra. Visas plotas tapo gausiai apsodintas medžiais, įruošiant parką. Po šių Vilniaus pilių „tvarkymo“ priemonių mūsų dienomis sunkiai įsivaizduojame pilių reikalingumą ir didybę, tad Vilniaus pilių kupolo paskaitos su mokslininkais, kurie tyrinėjo šią teritoriją, yra lyg mozaikos delionė norintiems suprasti, kas vyko Lietuvos valstybingumo židinyje.