Vilniaus pilių kupolo ketvirtadienis – istoriko Antano Petrilionio paskaita

Atgal

Vilniaus pilių kupolo ketvirtadienis – istoriko Antano Petrilionio paskaita

2022-06-09

Šiandien jau mėnuo, kaip Vilniaus pilių kupole ketvirtadieniais vyksta mokslininkų paskaitos. Jau atpažįstame nuolatinius lankytojus ir džiaugiamės naujais - ką tik mus radusiais. Ir esame nuoširdžiai dėkingi lektoriams už paskaitas.

Šį ketvirtadienį - labai aktuali tema. Istorikas Antanas Petrilionis skaitė paskaitą apie belaisvius - „Belaisviai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino karuose (XIV–XV amžiai)“. Stebėdami Rusijos karą Ukrainoje, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, neišvengiamai turime atsigręžti į praeitį, kad paaiškintume dabartį. Neatsitiktinai dėmesį patraukia karo belaisviui užduodami klausimai; paėmus į rankas vieną ar kelis išlikusius Viduramžių belaisvių sąrašus, susidaro įspūdis, kad nuo tada iki dabar niekas nepasikeitė: vardas, tėvavardis, giminė, kilmės vieta. Kita vertus, šiandien elgesį su karo belaisviais apibrėžia tarptautinės sutartys, pavyzdžiui, Ženevos konvencijos; tuo tarpu Viduramžiais būta įvairių praktikų, papročių ir tradicijų ir atskirų sutarčių tarp šalių.