Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Jeruzalės progimnazija

Atgal

Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Jeruzalės progimnazija

2022-06-08

Trečiadienį Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija ir Vilniaus Jeruzalės progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Direkcija sudarys sąlygas Progimnazijos mokytojams ir mokiniams organizuoti renginius bei Progimnazijos rengiamų vasaros stovyklų metu padės organizuoti neformaliojo ugdymo užimtumo veiklas Vilniaus pilių rezervato teritorijoje. Taip pat bendradarbiaus padedant Progimnazijos mokytojams atrasti naujas mokymosi erdves, pravedant integruotas pamokas, atliekant praktinius užsiėmimus Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje, plėtojant ir skatinant mokinių gebėjimus stebėti, tyrinėti, pažinti Vilniaus istorinę vietą.