Moksliniai tyrimai ir plėtra

Atgal

Moksliniai tyrimai ir plėtra

Vilniaus pilys yra daugiausia mokslinių tyrimų sulaukusi Lietuvos vieta. Čia tyrinėjimus atlieka ne tik archeologai ir istorikai, bet geologai, biologai, fizikai, architektai, meno istorikai ir kitų mokso sričių tyrėjai. Mokslinius tyrimus atlieka ne tik direkcija, bet ir Vilniaus pilių teritorijoje veikiantys muziejai bei kiti subjektai kaip universitetai, akademijos, valstybiniai mokslinių tyrimų institutai ir net privatūs tyrėjai.

Jeigu reikėtų susipažinti su Vilniaus pilių teritorijoje atliktų tyrimų duomenimis, tam reikėtų net 50 metų. Todėl labai svarbu šiuos duomenis apjungti, kad jie būtų prieinami ne tik mokslininkams, bet ir kuo platesnei auditorijai. Dėl to direkcija organizuoja apibendrinančias mokslines konferencijas, turi viešai prieinamą biblioteką, leidžia mokslo leidinį „Lietuvos pilys“.

Apibendrinant mokslinių tyrimų duomenis, randomos naujos paslaptys, formuojamos naujos hipotezės. Siekiant sutelkti kuo didesnį mokslinį potencialą šioms hipotezėms išspręsti, direkcija 2021 metais parengs vidutinės trukmės Vilniaus pilių mokslinių tyrimų darbotvarkę. Pagal šią darbotvarkę suformuluosime: 1) ką mes jau žinome apie Vilniaus pilis, 2) ko mes dar nesuprantame ir 3) ką mums aktualiausia pažinti.

Jei esate tyrėjas ar norite pagilinti žinias, mes Jums padėsime. Laukiame Jūsų el. p. info@vilniauspilys.lt.