Kultūros vertybės

Kultūros vertybės

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO TERITORIJOJE ESANČIOS NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS
 1. Kompleksinis paminklas – Piliakalnis su papiliais (664), kurį sudaro:Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (141). Vietovė yra Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais (25504), Vilniaus pilių su įtvirtinimais, pastatais ir jų lieknomis (1791) teritorijoje.
  1. Piliakalnis vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų Kryžių kalnu (30357);
  2. Papilys – piliakalnis Bekešo kalnas (30358);
  3. Papilys – piliakalnis Gedimino kapo kalnas (4514);
  4. Papilys – piliakalnis Stalo kalnas (781).
 2. Vietovėje yra kultūros vertybės:

ARCHITEKTŪROS:

Kompleksinis paminklas – Arkikatedros Bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas (642).

Jį sudaro: Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika (283); Gynybinio bokšto liekanos (24702); Žemutinės pilies gynybinės sienos liekanos (24703); Naujasis arsenalas (24704); Žemutinės pilies rūmų liekanos (24705); Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos (24706); Pilininko namas (24707); Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanos (24708); Vakarinio bokšto liekanos (24709); Aukštutinės pilies rūmų liekanos (24710); Pietinio bokšto liekanos(24711); Katedros aikštė (24712); Pilies arklidė (33497); Rūmai, vad. Kirdėjų (20762); oficina (28002); vežiminė (28003); tvora (28004); pastatas (33498); Vilniaus kanalizacijos sistemos kolektoriaus pirmasis fragmentas (28260); Pilies tiltas (11629).

KITOS VERTYBĖS:

 1. Vilniaus Trijų Kryžių paminklas (15776)