Kadastriniams matavimams

Kadastriniams matavimams

Pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, nuostatas žemės sklypo, patenkančio į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją, planas turi būti suderintas su direkcija.

Ši procedūra atliekama nuotoliniu būdu teikiant žemės sklypo planą per E. pristatymo informacinę sistemą. Sutikimai suteikiami arba atsisakoma juos suteikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt