Interesantų aptarnavimas

Interesantų aptarnavimas

Direkcija interesantus jau aptarnauja ir kontaktiniu būdu, tačiau, išliekant paskelbtai ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 protrūkio, rekomenduojame prieš atvykstant, kad nereikėtų laukti ir išvengti susibūrimo, iš anksto susitarti dėl vizito. Taip pat yra įmanomas ir nuotolinis aptarnavimas. Susisiekti su direkcija galima direkcijos darbo laiku:

Kviečiame naudotis ir nuotolinėmis aptarnavimo priemonėmis, prie kurių prieigą turi ir direkcija.

Svarbu! Vyresni nei 6 metų amžiaus interesantai direkcijos patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.