Informacija lankytojams

Atgal

Informacija lankytojams

Sveiki atvykę į Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą!

Siekiant užtikrinti lankytojų saugumą, prašome vadovautis šiomis elgesio rezervate taisyklėmis.

Linkime Jums malonaus apsilankymo.

Rezervato teritorijoje lankytojai turi teisę
 • naudotis rezervate esančia infrastruktūra;
 • fotografuoti ir filmuoti nekomerciniais tikslais;
 • statyti transporto priemones tam tikslui skirtose vietose, t. y. specialiai tam tikslui įrengtose ir kelio ženklais pažymėtose aikštelėse.
Lankytojai privalo
 • saugoti rezervate esančius kultūros paveldo objektus (vertybes) ir gamtinę aplinką;
 • nešiukšlinti;
 • šunis vedžioti su antsnukiu ir pavadėliu, išvalyti vedžiojamų ar jojamų gyvūnų paliktus ekskrementus;
 • nepažeisti kitų rezervato lankytojų teisių bei interesų;
 • apie pastebėtus kultūros paveldo objektų (vertybių) ir gamtinės aplinkos niokojimo atvejus pranešti policijai, direkcijai;
 • vykdyti teisėtus direkcijos bei kitų įgaliotų pareigūnų reikalavimus.
Rezervate draudžiama
 • vykdyti didelės apimties žemės judinimo darbus be nustatytąja tvarka atliktų archeologinių tyrimų;
 • keisti istoriškai vertingo reljefo formas ir istoriškai vertingą hidrografinį tinklą, išskyrus tuos atvejus, kai atkuriami prarasti jų elementai;
 • daryti žalą kultūros paveldo objektams (vertybėms), niokoti bei teršti gamtinę aplinką;
 • kopti piliakalnių ar kitais šlaitais bei leistis nuo jų tam tikslui neįrengtose vietose ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • gadinti informacinę ir ekspozicinę įrangą, niokoti infrastruktūrinius įrenginius;
 • savavališkai kirsti, pjauti, laužyti, kitaip niokoti medžius ir krūmus, skinti augalus;
 • važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ne kietjaa kelio danga. Važiuoti ne kieta kelio danga arba keliais, kurių eismas yra ribojamas ar draudžiamas Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, leidžiami tik darbai, kuriuos rezervate vykdo rezervato teritorijoje dirbantys ar gyvenantys ir (ar) kiti asmenys, turintys direkcijos išduotus leidimus (specialiosioms transporto priemonėms leidimai nebūtini);
 • važinėti motoroleriais bei mopedais šaligatviais ir pėsčiųjų bei dviračių takais;
 • statyti transporto priemones tam tikslui neskirtose ir atitinkamais ženklais nepažymėtose vietose;
 • jodinėti rezervato teritorijoje ne kieta kelio danga nesuderinus su direkcija. Draudimas netaikomas patrulio funkciją vykdantiems pareigūnams;
 • triukšmauti, garsiai klausytis muzikos ar kitaip trukdyti rezervato lankytojams, išskyrus organizuojamų renginių metu;
 • drumsti rimtį sakralinėje šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos zonoje maldininkų procesijų ir kitų apeigų metu;
 • trukdyti rezervate vykdomiems darbams ir moksliniams tyrimams;
 • tvirtinti reklaminius, informacinius plakatus nesuderinus su direkcija;
 • nesuderinus su direkcija, kurti laužus, statyti palapines, rekreacinę įrangą, kitus poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius, piešti grafiti.
Ekskursijų kainos
Ekskursijos trukmė Kalba Kaina grupėms (Eur) Kaina pavieniams asmenims: suaugusiems (Eur) Kaina vaikams iki 16 m. ir senjorams (Eur)
1-1,5 val. Lietuvių / užsienio k. 20/26 1,4 0,85
2 val. Lietuvių / užsienio k. 35/40 2,0 1,4
2,5-3 val. Lietuvių / užsienio k. 43/49 2,9 2,0
2 val. (ekskursija su edukacine programa) Lietuvių  1,4 eur/ vaikui iki 16 m. Minimalus vaikų skaičius grupėjė – 10    


Pastabos: nemokamai vedamos ekskursijos vaikų globos namų auklėtiniams, taip pat pateikus specialų prašymą Rezervato direkcijai.
Maksimalus žmonių skaičius grupėje – 25.
Daugiau informacijos ir ekskursijų užsakymas: telefonu: + 370 5 261 70 64, el.paštu: info@vilniauspilys.lt