Filmavimo, fotografavimo darbams

Atgal

Filmavimo, fotografavimo darbams

Vadovaujantis Vilniaus pilių rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-145, nuostatas fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su direkcija sutartis, leidžiama vykdyti fotografavimo ir (ar) filmavimo darbus komerciniais tikslais.

Sutartys su fotografavimo ir (ar) filmavimo darbų organizatoriais sudaromos arba atsisakoma jas sudaryti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo reikiamų dokumentų pateikimo per E. Pristatymas informacinę sistemą.

Įmokų dydžius, mokėjimo tvarka ir kitas sąlygas, kai norima filmuoti ar fotografuoti rezervato teritorijoje, reglamentuoja Mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių organizavimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktoriaus 2018-02-28 įsakymu Nr. V-2.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt