Europos Sąjungos investicijų projektai

Europos Sąjungos investicijų projektai

ES logotipasŠiuo metu Eurpos Sąjungos investicijų pagalba ruošiamasi aktualizuoti Trijų Kryžių kalną.

Deja, šianden vienas iš Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės simbolių, Trijų Kryžių kalnas nėra pritaikytas kultūrinių paslaugų teikimui ir veiklų vykdymui. Jame nėra tinkamos infrastruktūros, kuri patenkintų lankytojų kultūrinius poreikius. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir aktualizuoti šį kultūros paveldo objektą, t. y. įrengti laiptus, takus, apžvalgos ir poilsio aikšteles, apšvietimą ir kt.

Įgyvendinus projekto veiklas, numatoma įrengti edukacinį-pažintinį maršrutą, informacinius stendus, kurie suteiks galimybę susipažinti su Trijų Kryžių kalno kaip Kreivosios pilies (piliakalnio) istorija, organizuoti istorijos pamokas moksleiviams, įvairius istorinius ir kultūrinius renginius. Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad bus tenkinami Lietuvos ir užsienio turistų, įvairių amžiaus ir socialinių grupių kultūriniai poreikiai.

Šiuo metu rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, reikalingi projektui įgyvendinti. Planuojama viešųjų pirkimų paskelbimo data yra 2020 m. rugsėjo mėn.

Projekto Nr. Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006.
Projektas finansuojamas ES struktūrinės paramos, Europos regioninės plėtros fondo, lėšomis iš 5-ojo prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“, priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301.

Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir viešoji įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (įgyvendinančioji institucija).

Projekto pareiškėjas - Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Europos Sąjungos investicijų internetinėje svetainėje.

Norint pasitikslinti ar gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. p. info@vilniauspilys.lt arba tel. (8 5) 212 26 62 (direkcijos darbo valandomis).