Direkcijos sutikimai, derinimai

Atgal

Direkcijos sutikimai, derinimai

Direkcija teikia administracines paslaugas fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, kurių dėka leidžiama arba atsisakoma leisti veikti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje. Sprendžiant klausimus dėl galimybės veikti rezervate, visų pirma, vadovaujamasi įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais ir dokumentais, kurie tiesiogiai susiję su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato apsauga. Tai būtų: 1) Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatai, 2) Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklės ir 3) Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatai.

Pagal teisės aktų reikalavimus direkcijos sutikimo, pritarimo ar derinimo reikėtų:

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt