Ar galima prikelti numirėlį?

Atgal

Ar galima prikelti numirėlį?

Ar galima prikelti numirėlį? Beveik prieš 50 metų Vilnius net neturėjo Senojo arsenalo. Arsenalą priminė tik „tvartelis“ prie Vilnelės (Vilnios).

Taip blogai atrodantis vargšas išstovėjo iki pat 1986 metų, kai Senojo arsenalo rytinis korpusas buvo atkurtas ir pritaikytas muziejaus reikmėms.

Senasis arsenalas XVI a. viduryje Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto iniciatyva buvo pastatytas ant ankstesnių Vilniaus Žemutinės pilies gynybinių įtvirtinimų. Vilniaus senajame arsenale buvo laikomi ginklai, kuriuos gamino dab. Tilto gatvės prieigose įsikūrusios ginklų liejyklos. Senasis arsenalas buvo didžiausia Lietuvos kariuomenės amunicijos saugykla.

Deja, po Tvano, Senojo arsenalo pastatas buvo apleistas, o baigiantis Antrajam pasauliniam karui dar ir sudegė. Tik po ilgos pertraukos jam vėl gražintos pirminės formos.

Taigi, ar galima prikelti numirėlį? Ar galima numirėliui įpūsti gyvybę? Manome taip ir pritariame šiems žodžiams „Sakau tau: kelkis!“.

Dešinėje 1986 m. atkurtas Senojo arsenalo rytinis korpusas, kairėje 1976 m. Senojo arsenalo „tvartelis“ (S. Lasavicko nuotr.).