Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai


Pagal įgaliojimą VšĮ CPO LT vykdo viešąjį pirkimą „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbų ir pritaikymo lankymui techninio projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (toliau – pirkimas), pirkimo Nr. 181746.

Visa su pirkimu susijusi informacija ČIA