Teisinė informacija

Atgal

Teisinė informacija

 
 
AKTUALIOS KONVENCIJOS

ĮSTATYMAI:

1) Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);

2) Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

3) Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352);

4) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5) Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868);

6) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

7) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI:

1) 1997 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. VIII-388 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato steigimo“ (Žin., 1997, Nr. 66-1620; 1998, Nr. 39-1036);

2) 2002 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. IX-861 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 45-1723).

3) 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr.XIII-977 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr.XIII-273 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr.IX-861 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:

1) 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 996 „Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4704);

2) 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

3) 2002 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484).

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI:

1) 2004 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-153 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos įsteigimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3666);

2) 2012 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. ĮV-56 „Dėl Kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-171 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo “pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 108-4052; 2012, Nr. 14-625)

3) 2005 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-145 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 50-1675);

4) 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ĮV-512 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tarybos sudėties ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 137-4951).

5) 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-490 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros paminklo U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 25-774).