Talkos

Talkos

Globalizacija ir spartūs socialiniai pokyčiai, vykstantys pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje, skatina valstybes, taip pat ir mūsų šalį aktyviai tobulinti nacionalines paveldo apsaugos strategiją. Šiuolaikinės Pasaulinės paveldo apsaugos strategijos viena svarbiausių nuostatų – aktyvus bendruomenės dalyvavimas paveldo apsaugos srityje.
 
Šių idėjų vedama, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija nuo 2005 metų tradiciškai organizuoja talką, skirtą Tarptautinei paminklų bei paminklinių vietovių apsaugos dienai (balandžio 18 d.), siekdama paskatinti visuomenės ir atsakingų institucijų bendradarbiavimą bei atgaivinti senąsias ir kurti naujas kultūros paveldo puoselėjimo tradicijas.