Vas 262016
 

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos patalpose įvyko susitikimas dėl Gedimino kalno erozijos šalinimo būdų. Susitikime dalyvavo Romas Jarockis, Kultūros ministerijos viceministras, Audronė Kasperavičienė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė, Gintaras Džiovėnas, Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistas, prof. Arnoldas Norkus, VGTU Geotechnikos katedros vedėjas, prof. Kastytis Dundulis, VU Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedra, Liudvikas Furmonavičius, UAB „Geotechnikos grupė“ inžinierius, Kazimieras Monstvilas, pensininkas inžinierius-geologas, Vidas Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas, Gediminas Vaičiūnas, Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyr. specialistas, Asta Meškauskienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus architektė, Algimantas Šiukšta, UAB „Rekreacinė statyba“ direktorius, Zenonas Baubonis, VĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktorius. Aptartos nuošliaužos Gedimino kalne susiformavimo priežastys, kokių priemonių imtis proceso stabilizavimui ir kokie turi būti tolimesni veiksmai. Nuspręsta, kad projektavimo ir tvarkymo darbai bus vykdomi dviem etapais: stabilizuojamos ir sutvarkomos pažeistos Gedimino kalno šiaurinio šlaito vietos, po to viso kalno tvarkybos darbams rengiama kompleksinė programa, numatanti darbų apimtis ir reikalingas lėšas, apimanti specialius geologinius tyrimus šlaitų stabilumo problemoms spręsti, geoinformacinių duomenų analizę ir statinių deformacijų stebėseną, geofizinius tyrimus ir geotechninį modeliavimą kiekybiniam šlaitų pastovumui įvertinti iki tvirtinimo techninių sprendinių pagrindimo. Sudaryti ir įgyvendinti tokią programą galėtų Lietuvos geologijos tarnyba.

 DSCN0701

DSCN0691

G k

Gedimino kalno nuošliaužos evoliucija

Sorry, the comment form is closed at this time.