Renginių organizatoriams

Atgal

Renginių organizatoriams

Prašymai organizuoti ar rengti renginius, adresuoti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktoriui, pateikiami likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jų pradžios.

Prašyme turi būti nurodyta:

  1. Organizatoriaus kontaktiniai duomenys, renginio pobūdis, data, vieta ir laikas;
  2. Trumpas renginio aprašymas, jo programa, numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius;
  3. Techninių ar kitų priemonių aprašymas, jų išdėstymo schema (jei tokios bus naudojamos);
  4. Transporto judėjimo schema;
  5. Renginio paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų grafikas bei sąlygos;
  6. Prekyba, jei tokia numatoma, vykdymo vieta, laikas, pobūdis, įranga (tarp prekybos vykdytojo ir Direkcijos sudaroma atskira sutartis dėl leidimo prekiauti ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje);
  7. Išorinės reklamos, jei tokia numatoma, pobūdis, įrengimo vieta (-os), jos grafiniai sprendiniai;
  8. Renginio vietos apsaugos sąlygos (jei tokia numatoma, pateikiama saugos paslaugų teikimo sutarties kopija);
  9. Renginio vietos sutvarkymo sąlygos (jei organizatorius nurodo, kad sutvarkys ją pats, šis įsipareigojimas pateikiamas raštiškai, atsakingam (įgaliotam) asmeniui pasirašant ir nurodant kontaktinius duomenis; jei renginio vietą sutvarkys teritorijų tvarkymu užsiimanti įmonė, pateikiama sutarties su ja kopija);

Atsižvelgiant į renginio mastą, jo vietos ypatybes, prieš suderinto renginio pradžią tarp Direkcijos ir organizatoriaus gali būti pasirašomas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos perdavimo-priėmimo, o jam pasibaigus – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos priėmimo-perdavimo aktas.

Prašymas organizuoti ar rengti renginį išnagrinėjamas per 10 darbo dienų. Atsakymas organizatoriams pateikiamas raštu.