Renginių organizatoriams

 

Prašymai organizuoti ar rengti renginius, adresuoti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktoriui, pateikiami likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jų pradžios.

Prašyme turi būti nurodyta:

  1. Organizatoriaus kontaktiniai duomenys, renginio pobūdis, data, vieta ir laikas;
  2. Trumpas renginio aprašymas, jo programa, numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius;
  3. Techninių ar kitų priemonių aprašymas, jų išdėstymo schema (jei tokios bus naudojamos);
  4. Transporto judėjimo schema;
  5. Renginio paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų grafikas bei sąlygos;
  6. Prekyba, jei tokia numatoma, vykdymo vieta, laikas, pobūdis, įranga (tarp prekybos vykdytojo ir Direkcijos sudaroma atskira sutartis dėl leidimo prekiauti ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje);
  7. Išorinės reklamos, jei tokia numatoma, pobūdis, įrengimo vieta (-os), jos grafiniai sprendiniai;
  8. Renginio vietos apsaugos sąlygos (jei tokia numatoma, pateikiama saugos paslaugų teikimo sutarties kopija);
  9. Renginio vietos sutvarkymo sąlygos (jei organizatorius nurodo, kad sutvarkys ją pats, šis įsipareigojimas pateikiamas raštiškai, atsakingam (įgaliotam) asmeniui pasirašant ir nurodant kontaktinius duomenis; jei renginio vietą sutvarkys teritorijų tvarkymu užsiimanti įmonė, pateikiama sutarties su ja kopija);

Atsižvelgiant į renginio mastą, jo vietos ypatybes, prieš suderinto renginio pradžią tarp Direkcijos ir organizatoriaus gali būti pasirašomas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos perdavimo-priėmimo, o jam pasibaigus – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos priėmimo-perdavimo aktas.

2151

 

Prašymas organizuoti ar rengti renginį išnagrinėjamas per 10 darbo dienų. Atsakymas organizatoriams pateikiamas raštu.

Schema PIROTECHNIKAI(1)