Renginiai

Renginiai

Vadovaujantis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių 9.4. p., fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija sutartis, gali būti leidžiama organizuoti ar rengti renginius.

Jei renginys organizuojamas Katedros aikštėje, kartu su prašymu pateikiamas Vilniaus arkivyskupijos kurijos, o jei Vilniaus Aukštutinės pilies komplekse – Lietuvos nacionalinio muziejaus raštiškas pritarimas.