Renginiai

Renginiai

Vadovaujantis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių 9.4. p., fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija sutartis, gali būti leidžiama organizuoti ar rengti renginius.

Jei renginys organizuojamas Katedros aikštėje, kartu su prašymu pateikiamas Vilniaus arkivyskupijos kurijos, o jei Vilniaus Aukštutinės pilies komplekse – Lietuvos nacionalinio muziejaus raštiškas pritarimas.
 
Informuojame, kad Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių organizavimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių organizavimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas.