Sau 042016
 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija pristato parengtus specialiojo plano – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) – sprendinius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorės 2006-07-28 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) rengimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012-04-20 įsakymas Nr.V-284 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijų planavimo dokumentų rengimo“.

Planavimo tikslas: Planavimo schemoje nustatytais sprendiniais užtikrinti Vilniaus pilių, pilių teritorijos ir joje esančių kultūros ir gamtos paveldo vertybių išsaugojimą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Šiltadaržio g. 2, 01124 Vilnius. Tel. (8 5) 231 3694, (8-5) 261 7064, faks. (8 5) 212 2499, el. p. valda@vilniauspilys.lt

Planavimo schemos rengėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, 01122 Vilnius. Projekto vadovė Giedrė Eleonora Miknevičienė, tel. (8 5) 261 8411, faks. (8 5) 212 4445, el. p. giedrem@pri.lt

Su parengto specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti tinklalapyje www.vilniauspilys.lt ir pateikti pastabas valda@vilniauspilys.lt 2016 m. sausio 04 d. – 2016 sausio 15 d.

Aiškinamaswis raštas

PAGRINDINIS BREZINYS

ATSKYRIMO NUO GRETUTINIU TERITORIJU SCHEMA

Susisiekimo brezinys_

SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Sorry, the comment form is closed at this time.