Informacija apie želdynų tvarkymą vykdant Pilių skvero sutvarkymo projektavimą

Atgal

Informacija apie želdynų tvarkymą vykdant Pilių skvero sutvarkymo projektavimą

2020-02-28

Informacija apie želdynų tvarkymą vykdant Pilių skvero sutvarkymo projektavimą

 

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, atsižvelgdama į visuomenės reakciją ir išsakytas nuomones (komentarus) po to, kai 2020 m. vasario 27 d. portale „Made in Vilnius“ buvo paskelbtas straipsnis „Skveras šalia Gedimino kalno laukia atnaujinimo“, pateikia sekančią informaciją apie parengtą ir pateiktą tvirtinti „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m. (u. k. 16073) pilių parko teritorijos pietinės dalies (3,1 ha) (parko teritorija tarp B. Radvilaitės g., Katedros a. ir Gedimino kalno) tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, restauravimo, konservavimo) ir tvarkomųjų statybos darbų (paprastasis remontas) techninį projektą“ (toliau - TP) (želdynų tvarkymo aspektu):

1. TP bendrojo aiškinamojo rašto (pridedama skenuota kopija „.pdf“ formatu) skiltyje „Medžių, dekoratyvinių krūmų, gėlynų tvarkymas“ (5 lapas) nurodyta, kad „Saugomi vertingi medžiai, kur reikia įrengiamos šaknų ir kamienų apsaugos priemonės, prie itin vertingų medžių numatomi aptvėrimai ir informacinės lentelės; Saugomos dekoratyvinių krūmų grupės; Numatoma šalinti 2 vnt. medžių, ardančių autentiškų mūrų liekanas. Pagrindinių alėjų zonose numatoma sodinti 9 vnt. mažalapių liepų alėjos krypties palaikymui prarastų medžių vietose; Prie vakarinės projektuojamo sklypo ribos, greta sienos - „fermetės“, ribojusios Karališkąjį sodą ir įvažiavimą į rezidencinius Valdovų rūmus, vizualiam atskyrimui siūloma įrengti liepų, pasodintų stačiakampiuose akmens elementų konteineriuose (siekiant neardyti archeologinių sluoksnių, sodinant medžius tiesiai į gruntą), „sienelę“. Šis sprendinys buvo kartojamas keliuose skirtingų autorių projektuose, pradedant kunigaikščio Gedimino paminklo lokalizavimo projektu“;

2. TP sklypo plane (SP) (pridedama skenuota kopija „.pdf“ formatu) nurodytos šalintinų medžių vietos (pažymėta - raudonas apskritimas su perbraukimo „X“ ženklu). Vienas iš medžių (liepa) patenka į suprojektuoto parteriniais želdiniais atskirto dviračių ir pėsčiųjų tako atkarpą, o kiti du (taip pat liepos) yra ties gynybinio kontūro pažymėjimu tūriniais - parteriniais elementais. Kaip nurodyta plane, bokšto pažymėjimo vieta ir gabaritai bus tikslinami po archeologinių tyrimų. Jei jų metu paaiškės, kad bokšto liekanos yra kiek toliau nuo numatytos vietos ir medžių šaknų tinklas jų neardo, vienas ar abu medžiai bus išsaugoti.

Primename, kad viešas susirinkimas, kuriame buvo pristatyti UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (arch. Ričardas Bitovtas) parengti Pilių skvero sutvarkymo projektiniai pasiūlymai, įvyko 2018 m. birželio 13 d., 18.00 val. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai lankytojų priėmimo auditorijoje (skelbimas ir projektinių pasiūlymų pristatymas: http://www.vilniauspilys.lt/news/98/57/SKELBIMAS/).

Su parengtu TP galima susipažinti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje (adresu Šiltadaržio g. 2, Vilnius).

Apie vykdytą Pilių skvero sutvarkymo projektavimą taip pat galima pasiskaityti portale „Alfa.lt“ 2019 m. rugsėjo 19 d. paskelbtame straipsnyje „Valstybė neranda 2 mln. eurų Pilies skverui šalia Gedimino kalno sutvarkyti“ (https://www.alfa.lt/straipsnis/50400885/valstybe-neranda-2-mln-euru-pilies-skverui-salia-gedimino-kalno-sutvarkyti).

1. „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m. (u. k. 16073) pilių parko teritorijos pietinės dalies (3,1 ha) (parko teritorija tarp B. Radvilaitės g., Katedros a. ir Gedimino kalno) tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, restauravimo, konservavimo) ir tvarkomųjų statybos darbų (paprastasis remontas) techninio projekto“ bendrojo aiškinamojo rašto skenuota kopija (10 lapų);

2. „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m. (u. k. 16073) pilių parko teritorijos pietinės dalies (3,1 ha) (parko teritorija tarp B. Radvilaitės g., Katedros a. ir Gedimino kalno) tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, restauravimo, konservavimo) ir tvarkomųjų statybos darbų (paprastasis remontas) techninio projekto“ sklypo plano skenuota kopija (1 lapas).