2019 m. spalio 10 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje įvyko viešas susirinkimas

Atgal

2019 m. spalio 10 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje įvyko viešas susirinkimas

2019-10-17

019 m. spalio 10 d. (17.00 - 18.50 val.) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (adresu Stiklių g. 4, Vilnius) įvyko viešas susirinkimas, kuriame pristatyti parengti „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato - Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo, statinių statybos ir remonto projektiniai pasiūlymai“. Šiame renginyje dalyvavo projektuotojos UAB „Enero“, statytojos Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos, valstybės institucijų, iniciatyvos „Gelbėkime Vilniaus medžius“ atstovai, architektai, kraštovaizdžio architektai, restauratoriai, istorikai, visuomenininkai bei Vilniaus miesto gyventojai.

Projektuotojai pristatė projektinius pasiūlymus, kuriuose nurodytos Kalnų parko dalies sutvarkymo, jos pritaikymo lankymui ir naudojimui, tvarkybos darbų kryptys, pateiktos suprojektuotų statinių koncepcijos, apžvelgti atliktų archeologinių, geologinių ir dendrologinių tyrimų rezultatai. Viešo susirinkimo dalyvių pasisakymų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas želdynų tvarkymo ir pėsčiųjų tilto per raguvas statybos klausimams.

Pridedame šio viešo susirinkimo protokolo kopiją bei nuorodas į vaizdo ir garso įrašus. Atkreipiame dėmesį, kad vaizdo įrašas, dėl techninių kliūčių, yra nepilnas.

Viešo susirinkimo 2019-10-10 protokolo kopija

Viešo susirinkimo vaizdo ir garso įrašai (nuorodas kopijuoti):

vaizdo įrašo I dalis - https://youtu.be/TkARiHxk6tY

vaizdo įrašo II dalis - https://youtu.be/dLKpkXf7EjE

garso įrašas - https://youtu.be/Cw9fowN83qI