INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KALNŲ PARKO DALIES SUTVARKYMO PROJEKTAVIMĄ

Atgal

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KALNŲ PARKO DALIES SUTVARKYMO PROJEKTAVIMĄ

2019-09-27

Informuojame, kad 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadienį), 17.00 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (adresu Stiklių g. 4, LT-01131, Vilnius) įvyks parengtų „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato - Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo, statinių statybos ir remonto projektinių pasiūlymų“ pristatymas visuomenei. Pastarieji parengti atliekant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pateiktų pastabų techniniam projektui „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete komplekso (u. o. k. 664) - Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir statinių statybos, remonto projektas“ taisymą. Ši procedūra yra kartojama atsižvelgiant į ankstesnių viešų pristatymų metu gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus.

Projektavimo darbai vykdomi siekiant rytinę Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalį (Kalnų parko teritoriją) pritaikyti geresniam ir saugesniam lankymui ir naudojimui, suformuojant kultūriniam turizmui pritaikytą infrastruktūrą, įgyvendinant būtinas tvarkybos priemones. Tuo pačiu siekiama padidinti saugomos teritorijos patrauklumą. Projektiniuose pasiūlymuose pateikti sprendiniai yra paremti Kalnų parko dalyje atliktų archeologinių, geologinių ir dendrologinių tyrimų išvadomis.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internete (nuoroda: https://vilnius.lt/lt/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-vilniaus-piliu-valstybinio-kulturinio-rezervato-kalnu-parko-dalies-teritorijos-tvarkymo-statiniu-statybos-ir-remonto-arsenalo-g-5-vilniuje-projektavima/) ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje.