Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Atgal

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Baltijos kelias – į mūsų laisvę

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, įgyvendindama projektą „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ visų pirma siekė aktualizuoti Lietuvos inicijuoto „Baltijos kelio“ istorinę reikšmę, priminti visuomenei, o ypač vaikams ir jaunuomenei šį svarbų 1989 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos valstybių įvykį – ryžtingą trijų Baltijos šalių akciją, skirtą pademonstruoti pasauliui siekį apginti savo Laisvę ir Nepriklausomybę. Tuomet šio troškimo vedini žmonės, susiėmę už rankų, suformavo gyvą rankų grandinę, nusidriekusią 650 km nuo Gedimino kalno Vilniuje iki Hermano bokšto Taline. Pasaulio bendruomenei tokiu būdu buvo dar sykį pranešta, jog prieš 50 metų Maskvoje pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas bei slapti Vidurio ir Rytų Europos padalijimo protokolai yra gėdingas aktas, nutraukęs istorinę laisvų tautų raidą.

Su „Baltijos keliu“ susijusi dokumentų kolekcija 2009 m. buvo įtraukta į UNESCO Tarptautinio dokumentinio paveldo registrą „Pasaulio atmintis“, kuriame ši kolekcija buvo pristatyta pavadinimu „Baltijos kelias“ – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“ („The Baltic Way“ – Human Chain Linking Three States in Their Drive for Freedom).

Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba (sutartis Nr. S/KP-49(6.45)/2015).

Į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos įgyvendinamą projektą „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“, siekiantį ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumo jausmą, bendražmogiškas vertybes bei skleisti aktualizuotą informaciją apie „Baltijos kelią“, sutelkiant bendruomenę bei skirtingas jos kartas, įsijungė Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Ukmergės rajono Dukstynos pagrindinė mokykla, Vilniaus Jono Pauliaus II-jo progimnazija, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija bei gimnazija, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, Širvintų „Atžalyno“ progimnazija bei Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis.

Vaikai ir jaunimas, kiti mokyklų bendruomenių nariai apsilankė Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, dalyvavo ekskursijose, skirtose prisiminti „Baltijos kelio“ įvykius, apžiūrėjo istorines vietas, kuriose prasidėjo ši gyvoji žmonių grandinė. Kad galėtų geriau pajusti pilietinės istorijos dvelksmą ir išreikšti savo požiūrį į istorinių įvykių reikšmę, asmens bei šalies gyvenimą, vaikai ir jaunimas dalyvavo piešinių konkurse, įprasminusiame „Baltijos kelią“.

Kita svarbi veikla, ugdanti kartų dialogą bei skiepijanti pilietiškumo dvasią, buvo Baltijos kelio dalyvių prisiminimų užrašymas – vaikai ir jaunimas bendravo su savo artimaisiais, kaimynais, pedagogais, užrašydami jų prisiminimus iš „Baltijos kelio“. Tai padėjo jaunuomenei geriau pažinti neseną mūsų šalies istoriją, kai šalies gyventojai vienijosi bendro tikslo  vardan. Su vaikų užrašytais prisiminimas bei piešiniais mokyklų bendruomenės nariai buvo supažindinti mokyklose vykusių renginių  „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ metu.

Projekto, skirto „Baltijos keliui“ renginiai mokyklose tapo tikra patriotinio ugdymo švente. Mokyklų bendruomenių nariai  aktyviai įsijungė į jų parengimą bei eigą. Mokyklų salėse apie mūsų šalies laisvės kelią, ryškiausius Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo įvykius pasakojo vaikai ir mokytojai.

Džiugu, kad mokyklų šventėse buvo juntama kartų vienybės dvasia – renginius vedė jaunimas, vaikai skaitė savo užrašytus „Baltijos kelio“ dalyvių prisiminimus, mokyklų bendruomenių nariai pasakojo savo asmeninius epizodus bei  išgyvenimus, patirtus  dalyvaujant „Baltijos kelyje“, prisimenant kiekvieno žmogaus asmeninį apsisprendimą dalyvauti akcijoje, ypatingą atmosferą, kai visus nepažįstamus žmones stovinčius kelyje vienijo noras – drauge su Latvijos ir Estijos žmonėmis šia  gyva žmonių grandine sukurti laisvės erdvę ir pareikšti valią  ją apginti.

Mokyklos dalyvavusios projekte į renginius, skirtus „Baltijos keliui“, siekė įtraukti visas savo mokyklų menines pajėgas – muzikines grupes,  dainų ir šokių kolektyvus, tautinių šokių kolektyvus, skaitovus. Mokyklose skambėjo jaunimo pamėgtos dainos Ievos Narkutės „Raudoni vakarai“ bei grupės „Pikaso“ „Europos vidury“, Gintaro Tautkaus „Atsidusėjimas“, Eurikos Masytės „Laisvė“, Galinos Savinienės daina „Lietuva“.

Mokyklų, dalyvavusių projekte bendruomenės nariai džiaugėsi, galėdami dalyvauti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos įgyvendinamame nacionaliniame projekte, kuris, pasak, Jono Pauliaus II mokyklos direktorės  Janinos Vysockos, leido kiekvienam jo dalyviui, ypač jaunimui, įsijausti į  palyginti nesenus 1989 m. įvykius, asmeniškai pajusti „Baltijos kelio“  dvasią ir ją jaunatviškai išreikšti.

Projekto „Baltijos kelias ir mūsų laisvė‘ koordinatorė Angelė Čepėnaitė.

DĖKOJAME

VISIEMS, SAVO ENERGIJA, DARBU IR ŽINIOMIS DALYVAVUSIEMS PROJEKTO „BALTIJOS KELIAS IR MŪSŲ LAISVĖ‘ ĮGYVENDINIME:

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija (direktorė Danuta Zuzo)

projekto koordinatorei Eglei Kiriuškinienei (direktorės pavaduotoja), lietuvių kalbos mokytojai  metodininkei Laimai Bandalevičei, dailės mokytojui metodininkui Vytautui Dailidkai, dailės vyr. mokytojai Jadvygai Sinkevič.

Širvintų rajono savivaldybės „Atžalyno” progimnazija (direktorė Daiva Klimienė)

projekto koordinatorėms Vidai Stakauskaitei (istorijos mokytoja metodininkė) ir Danguolei Urbanavičienei (istorijos mokytoja metodininkė), direktorės pavaduotojai ugdymui, dailės mokytojai metodininkei Ritai Suchockienei, technologijų vyr. mokytojai Jadvygai Apavičienei, technologijų mokytojai metodininkei Jolitai Jurkevičiūtei.

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla (direktorė Daiva Liumparienė)

projekto koordinatorei Kristinai Adamonienei (istorijos vyr. mokytoja), vyr. dailės ir technologijų mokytojai Daivai Jablonskienei, dailės ir technologijų mokytojai metodininkei Zitai Dikienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Elvyrai Augustinavičienei, mokyklos tėvų atstovei, muziejininkei Kristinai Darulienei.

Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis (direktorė Edita Kaniavaitė)

projekto koordinatorei Edita Kaniavaitei, direktorės pavaduotojai ugdymui Žydronei Pipirinei, pradinių klasių mokytojai metodininkei Žanetai Avulienei. 

Vilniaus  Jono Pauliaus II progimnazija (direktorė Janina Vysocka)

projekto koordinatorei  Janinai Vysockai, lietuvių kalbos vyr. mokytojai Erikai Gerulaitienei, dailės mokytojai  metodininkei Jurgitai Krušinskaitei, rusų kalbos mokytojai metodininkei Anai Morozovai.

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija (direktorė Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė)

projekto koordinatorėms Aušrai Dringelienei (istorijos mokytoja metodininkė), Jelenai Krasockajai (istorijos mokytoja metodininkė) ir Danutei Kanevičienei (dailės vyr. mokytoja).

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija/progimnazija (l.e. gimnazijos direktorės pareigas Asta Marinaitė, l.e. progimnazijos direktorės pareigas Galina Kirilova)

projekto koordinatorėms Jelenai Šepelevai (dailės mokytoja metodininkė) ir Teresai Adamovič (matematikos mokytoja metodininkė), istorijos vyr. mokytojai Liudmilai Kislych, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Svetlanai Vabinskienei.