“Lietuvos pilys 2007“

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo “Lietuvos pilys“ trečiąjį numerį – „Lietuvos pilys 2007“.

Leidinį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

get.php-i.1534-w.239-h.526

 

 

 

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2008, 152 p., iliustracijos.

Estetiškai patraukliame, gausiai iliustruotame, geros poligrafinės kokybės žurnale spausdinami šie straipsniai:

Įžanginis žodis

Direktorė Audronė Kasperavičienė

Moksliniai straipsniai

Vilniaus pilių tyrimai

Birutė Rūta Vitkauskienė: Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijos.

Rimantė Guobytė: Vilniaus pilių komplekso egzotiškasis reljefas ir gelmių sandara. 

Eduardas Remecas: Duomenys apie Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos numizmatinius radinius iki Valdovų rūmų tyrimų pradžios (iki 1987 m.).

Medžiaga Vilniaus pilių kasdieninio gyvenimo istorijai 

Domininkas Burba: Nusikaltimai ir bausmės Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII a. antroje pusėje.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys 

Vytas Jankauskas: Pilis ir prestižas: Gediminaičių kunigaikštystės XV amžiuje.

Raimonda Ragauskienė: Nuo valdos iki kunigaikštystės: Radvilų Dubingiai (XVI – XVII a. pradžia).

Šaltinių tyrimai

Stephen C. Rowell: XV a. vyskupų atlaidos raštai Vilniaus katedrai  bei miestui:  tekstas ir kontekstas.

Problemos ir svarstymai

 Pilių restauravimo patirtis 

Piotr M. Stępien: Konserwacja zespołu zabudowy Wzgórza Wawelskiego po roku 1990.

Piotr M. Stępień: Vavelio kalvos statinių komplekso konservavimas po 1990 m. (straipsnio santrauka).

Miscellanea

Ikonografijos tyrimai

Rūta Guzevičiūtė: Du Sofijos Vytautaitės atvaizdai: laikmečio įtaka kostiumo interpretacijai.

Edukacija 

Rūta Kerevičiūtė: Vaikų kultūrinio ugdymo projektas „Miesto širdis“.

Anotacijos

2007 metais išleisti leidiniai.

Tikimės, kad naujas leidinys sudomins specialistus, įvairių sričių mokslininkus bei plačiąją visuomenę, besidominčią Lietuvos kultūros istorijos ir paveldo apsaugos klausimais.

Daugiau informacijos tel. 8 5 212 2662