„Lietuvos pilys 2010“

Atgal

„Lietuvos pilys 2010“

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo „Lietuvos pilys“ šeštąjį numerį – „Lietuvos pilys 2010“.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2011, 186 p., iliustracijos.

Šeštame leidinyje paskelbti šie straipsniai:

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys

Vytautas Volungevičius
. Pilis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse: statusas ir pavaldumas.

Андрей Красножон
. Крепость Хаджибея: иконография, археология, политика.

Andriy Krasnozhon
. Chadžibėjaus pilis: ikonografija, archeologija, politika.

Иван Синчук, Олег Трусов
. Строительные материалы Мирского замка.

Ivan Sintchouk, Oleg Trusov
. Myriaus pilies statybinės medžiagos.

Vidmantas Jankauskas.
 Buvusios didybės šešėliai: Alšėnų pilies ikonografija.

Vilniaus miesto ir pilių tyrimai

Gediminas Vaičiūnas
. Gedimino kalno šlaitų stabilumo vertinimas.

Eduardas Remecas
. Vilniaus gaisro datavimo problematika: ar tikrai Vilniaus pilis sunaikino 1419 m. gaisras?

Birutė Rūta Vitkauskienė
. Kas pylė vandenį ant Vilniaus karališko malūno arba Vilnios upės vagų ir kanalų klausimu.

Virgilijus Pugačiauskas
. Generaliniai 1831 m. karinių įtvirtinimų planai Plikajame kalne.

Saulius Sarcevičius, Oksana Valionienė
. Vilniaus Kreivosios pilies paleoreljefas ir jo įtaka miesto genezei.

Ikonografijos tyrimai

Алексей Мартынюк
. История Великого Княжества Литовского в миниатюрах Лицевого летописного свода XVI века.

Aleksey Martyniouk
. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija iliustruotoje XVI a. Maskvos kronikoje.

Iš Lietuvos didžiųjų kunigaikščių kasdienybės

Raimonda Ragauskienė
. Šunys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų dvaruose (XIII a. vidurys – pirmoji XVII a. pusė).

Daugiau informacijos tel. 8 5 212 2662