„Lietuvos pilys 2009“

Atgal

„Lietuvos pilys 2009“

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo „Lietuvos pilys“ penktą numerį – „Lietuvos pilys 2009“

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2010, 188 p., iliustracijos.

Penktajame leidinyje paskelbti šie straipsniai: 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys
 

Vytas Jankauskas
: Gediminaičių kunigaikštystės LDK rytų pasienyje XIV amžiuje – XV amžiaus pradžioje

Vidmantas Jankauskas
: Krėvos pilies ikonografija: tarp romantizmo ir dokumentikos

Vilniaus miesto ir pilių tyrimai

Gediminas Vaitkevičius
: Įžanginės mintys apie Kreivąjį miestą

Gintautas Rackevičius
: LDK valdovų rūmų ir Vilniaus pilies teritorijos tyrimai 2002–2009 metais

Birutė Rūta Vitkauskienė
: Vilniaus Aukštutinės pilies priežiūra ir konservavimas XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios periodikos duomenimis 

Edita Povilaitytė
: Vilniaus Aukštutinės pilies rūmų ikonografija: nuo dokumentinio fiksavimo iki vizijų

Linas Girlevičius
: Vilniaus pilių pietinių prieigų gynyba XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus pradžioje

Eduardas Remecas
: Monetų kompleksai, rasti tiriant Vilniaus Žemutinės pilies teritoriją
Vilniaus pilių socialinio gyvenimo tyrimai

Raimonda Ragauskienė
: XVI amžiaus Vilniaus pilies prižiūrėtojai: kolektyvinis portretas

Liudas Glemža
: Vilniaus pilies įgula XVIII amžiaus antrojoje pusėje

Šaltinių publikacijos

Kęstutis Paulius Žygas
: Erazmo Vitelijaus (Cioleko) pirmutinės dienos Romoje. Ištraukos iš Jono Burkardo 1501 metų dienoraščio Liber notarum

Edukacija

Rūta Kerevičiūtė
: Lietuvos istorijos pažinimas gyvai Vilniaus pilių rezervate. Vaikų vasaros stovykla skirta Baltijos kelio 20-mečiui
 
Žurnalo „Lietuvos pilys“ 5 numeryje už 2009 metus toliau tęsiamos publikacijos apie LDK pilis, jų ikonografiją, naujus tyrimus bei socialinį kontekstą. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija telkia autorius, įvairiais aspektais tyrinėjančius LDK pilis. Stengiamasi pateikti niekur neskelbtą ikonografiją, naujai ištirtus archyvinius šaltinius. Itin vertingi yra straipsniai, kuriuose pateikiama daugelio įvairių duomenų, kruopščiai rinktų ne vienus metus, sintezė (archeologų G. Vaitkevičiaus mintys apie Vilniaus Kreivojo miesto raidą, G. Rackevičiaus apibendrinimai apie Valdovų rūmų archeologinius tyrinėjimus 2002 – 2009 metais, L. Girlevičiaus Vilnaius tyrimai). Naujų tyrinėjimų susilaukė senokai „primiršta“ Vilniaus Aukštutinė pilis, kurios saugojimo problemos vėl tapo aktualios. Svarbi yra ir faktografija. R. Ragauskienė ir L. Glemža publikuoja unikalią archyvinę medžiagą apie Vilniaus XVI a. pilininkus bei XVIII a. antrosios pusės įgulą. Numizmatų dėmesį turėtų patraukti ilgamečio Vilniaus pilių teritorijos tyrinėtojo muziejininko E. Remeco straipsnis apie rastas monetas. Prof. K. P. Žygas atsiuntė kiek netikėtą, bet itin įdomų straipsnį apie popiežiaus rūmų ceremonialą ir Lietuvos pasiuntinio nuotykius Vatikane XVI a. pradžioje.

2009 m. minėjome Baltijos kelio 20-metį. Vilniaus pilių rezervato direkcija šiai datai skyrė vaikų vasaros stovyklą, kurios metu didelė vaikų grupė galėjo gyvai susipažinti su Vilniaus pilimis bei Baltijos kelio pradžia – Aukštutine pilimi.
Tikimės, kad naujas, puikiai iliustruotas, turtingas įvairiausios informacijos žurnalo numeris sudomins specialistus ir plačiąją visuomenę.

Daugiau informacijos tel. 8 5 212 2662