„Lietuvos pilys 2008“

Atgal

„Lietuvos pilys 2008“

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo “Lietuvos pilys“ ketvirtąjį numerį – „Lietuvos pilys 2008“.

Leidinį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2009, 144 p., iliustracijos.

Ketvirtajame leidinyje paskelbti šie straipsniai: 

Įžanginis žodis

Gintautas Zabiela: Nauji puslapiai medinių pilių tyrimuose

Moksliniai straipsniai

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys 

Vytas Jankauskas: Gediminaičių kunigaikštystės LDK pietinėse žemėse XIV-XV a.

Генадзь Семянчук:  Деревянные замки Беларуси XIV-XVII веков (состояние изученности и исследовательские проблемы)

Genadzij Semiančuk: XIV – XVII a. medinių Baltarusijos pilių tyrimų problemos

Vidmantas Jankauskas: Naugarduko pilies ikonografiniai šaltiniai

Vilniaus miesto ir pilių tyrimai

Oksana Valionienė: Viduramžių Vilnius: planinės struktūros raida XIV – XV a.

Jonas Satkūnas, Ramutis Bonifacas Mikšys, Vidas Mikulėnas, Vytautas Minkevičius: Geodinaminiai procesai Vilniaus pilių teritorijoje: šlaitų deformacijos

Dainius Michelevičius, Mantas Budraitis: Geofizikinių tyrimų georadaru taikymas archeologiniams ir inžineriniams uždaviniams spręsti

Saulius Sarcevičius: Dainų slėnio paslaptys

Rūtilė Pukienė: Vilniaus Žemutinės pilies XIII – XVI a. radinių medienos rūšys

Šaltinių tyrimai

Stephen C. Rowell: Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie Kreivosios pilies vietą

Miscellanea

Ikonografijos tyrimai

Rūta Guzevičiūtė: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ikirenesansinės aprangos ikonografiniai šaltiniai

2008 m. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija iniciavo geologinius, archeologinius, georadarinius ir istorinius tyrinėjimus buvusioje Vilniaus Kreivosios pilies teritorijoje (dab. Dainų slėnyje).  Nauji tyrimai buv. Vilniaus Kreivosios pilies teritorijoje atkreipė dėmesį į šios vietos, kaip kadaise buvusio seno medinio įtvirtinto miesto, aktualumą. Ketvirtajame „Lietuvos pilių“ numeryje siekiama parodyti platesnį šios temos kontekstą – Vilniaus miesto urbanistinės struktūros raidą XIV – XV a., medinių piliaviečių tyrimus dabartinėje Baltarusijoje, Gediminaičių pilių istoriją LDK pietinėse žemėse (dab. Ukrainoje), naujus ikonografijos tyrimus. Nauji duomenys apie Vilniaus pilių rezervato teritorijoje esančius senus archeologinius reliktus skatina šiuos tyrimus tęsti.

Informatyvus, aukšto profesinio lygio leidinys „Lietuvos pilys“ sutelkė Lietuvos ir kaimyninių kraštų mokslininkų – archeologų, istorikų, geologų, menotyrininkų ir kitų sričių specialistų, tyrinėjančių LDK pilis, pajėgas, padėjo užmegzti mokslinius kontaktus su kaimyninių šalių šios srities tyrinėtojais, tarnauja problematikos sklaidai, skatina daugiau domėtis savo krašto istorija, lavina ir ugdo visuomenę.

Daugiau informacijos tel. 8 5 212 2662