Leidyba

Leidyba

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, suvokdama ypatingą Lietuvos piliaviečių svarbą ir jų kultūrinę vertę, leidžia periodinį leidinį „Lietuvos pilys“.

2005 m. išėjo pirmasis žurnalo numeris, kuriame publikuoti moksliniai straipsniai skirti Vilniaus Žemutinės pilies tyrimams, aktualizavo ir kitas senas Lietuvos piliavietes – Trakus bei Kernavę.

Antrasis žurnalo numeris, pasirodęs 2007 m. pabaigoje, toliau tęsė ir daugiausiai vietos skyrė šiandien svarbiai Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologinių ir istorinių šaltinių tyrimų rubrikai.

Pastaraisiais metais pradėjo ryškėti kitokios, ne mažiau aktualios bendresnio pobūdžio problemos – tai visos Vilniaus pilių rezervato teritorijos geologinė sandara, teritorijos reljefo kilmė ir jame vykstantys natūralūs procesai. Atsiranda didelis kompleksinių istorinių tyrinėjimų poreikis. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija pasirinko platesnį publikuojamos medžiagos spektrą ir globalesnio požiūrio strategiją, pagrįstą naujausiais tyrimais.

Direkcija tai pat leidžia konferencijų, seminarų medžiagą pilių tyrinėjimo, apsaugos ir tvarkymo klausimais bei lankstinius apie Vilniaus pilių rezervatą.