Vas 242016
 

Nuošliaužos yra pavojingas geologinis procesas. Paprastai jos formuojasi pavasarį, po polaidžių, liūčių ar kitu drėgnuoju metų laiku, pavyzdžiui, tirpstant įšalui ir sniego dangai.

Jau nuo 2005 m. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, bedradarbiaudama su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, stebi vykstančius Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje geologinius procesus.

Gedimino kalno šlaitų nuošliaužos buvo pastebėtos 2004 m. bei 2008 m. Po liūčių 2004 m. kovo mėnesį nuslinko pasunkėjęs grunto masyvas, kurį sudarė įmirkęs dirvožemis ir po juo slūgsantis smėlis bei priesmėlis. Toje pačioje Gedimino kalno rytinio šlaito vietoje 2008 m. kovo mėnesį vėl įvyko grunto deformacija ir nuošliauža atsinaujino. Apie minėtų nuošliaužų  susidarymą, jų prevencijos galimybes buvo paskelbta J.Satkūno, R.B. Mikšio, V. Mikulėno V. Minkevičiaus moksliniame straipsnyje “Geodinaminiai procesai Vilniaus pilių teritorijoje, šlaitų deformacijos” („Lietuvos pilys“ 2008, Nr.4).

1  2  3

4  5  6

Dabartiniu laikotarpiu Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija  nuolat vykdo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio dalies (Vilniaus pilių rezervato) būklės pokyčių stebėseną, vadovaujantis Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklėmis, patvirtintomis 2012 02 06 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-94. 2016 m. vasario 1 d. užfiksavus besiformuojančią naują nuošliaužą Gedimino kalno šiauriniame šlaite, kreiptasi į specialistus, apie susiklosčiusią padėtį informuota Lietuvos geologijos tarnyba.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija organizuoja susitikimą su įvairių sričių specialistais aptarti ir numatyti Gedimino kalno šlaitų stabilizavimo galimybes. Į susitikimą pakviesti dalyvauti geologai, archeologai, šlaitų tvirtinimo ir kiti specialistai. Susitikimo rezultatai  bus paskelbti internetinėje svetainėje www.vilniauspilys.lt.

2016 m. G.K. nuošliauža 059

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai vasario 2 d. atliko šiaurinio šlaito vakarinės dalies apžiūrą

2016 m. G.K. nuošliauža 041

Besiformuojanti nuošliauža 2016 02 02

G k nuošliauža 030

Nuošliauža 2016 02 15

Sorry, the comment form is closed at this time.