Edukacinė programa Lietuvos valstybės simboliai

Atgal

Edukacinė programa Lietuvos valstybės simboliai

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija šią programą parengė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukakties proga.

Programos tikslas:

supažindinti Nepriklausomoje Lietuvoje užaugusią jaunąją kartą su Lietuvos valstybės simboliais

Programos uždaviniai:
  • atskleisti Lietuvos simbolių prasmę, jų atsiradimo istoriją.
  • ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumo jausmą bei dalyvavimo visuomenės gyvenime nuostatas
  • skleisti informaciją apie Rezervato materialųjį ir nematerialųjį paveldą, susijusį su Lietuvos valstybės simboliais.
Programos tikslinė grupė

Vilniaus  bei kitų šalies miestų ir regionų miesto ikimokyklinio amžiaus bei mokyklinio amžiaus vaikai.

Vieta:

Vilniaus bei kitų šalies miestų ir regionų  mokyklos, dienos centrai  ar kitos visuomeninės paskirties patalpos.

Programos 
veiklų aprašymas:

Orientuojantis į vaikų amžių, derinant su jaunimo institucijų atstovais organizuojami edukaciniai renginiai. Renginių metu:
– pateikiama Lietuvos valstybinių simbolių vaizdinė medžiaga,
– pristatoma Lietuvos simbolių, akcentuojant  trispalvės sukūrimą,  istorinė raida;
– aptariami pagarbos  Lietuvos istoriniams simboliams būdai, ypač kreipiant dėmesį į šiuolaikinius pagarbos raiškos būdus;
– vyksta diskusijos Lietuvos simbolių klausimais;
– vaikai atsako į klausimyno klausimus apie Lietuvos simbolių svarbą valstybės gyvenime ir pagarbos simboliams būdus;
-vaikai kviečiami piešti piešinius Lietuvos valstybės simbolių tema;
– organizuojamos vaikų piešinių parodos.

Rezultatai:

Vaikai:

– sužino Lietuvos valstybės simbolių prasmę, istorinę simbolių raidą;
– įsigilina į visuomenės ir atskiro asmens vaidmenį Lietuvos valstybės simbolių kūrime;
– susipažįsta su pagarbos raiškos Lietuvos valstybės simboliams būdais,
vėliavos pagerbimo tradicijų tęstinumu ir kaita;
– geriau pažįsta Rezervato materialųjį ir nematerialųjį paveldą, susijusį su Lietuvos valstybės simboliais.
 
 

RENGINIAI:

2019 m. vasario 16-osios išvakarėse edukacinis renginys “Mūsų  trispalvė” įvyko Šiaurės licėjuje Vilniuje.

Susirinkę į renginį pirmokai  pasakojo, jog šiam renginiui jie ruošėsi iš anksto, domėjosi to laikotarpio istorija, asmenybėmis. Paklausti kokios yra Lietuvos vėliavos, žingeidūs vaikai įvardino mūsų trispalvę, istorinę vėliavą, pasakojo apie spalvų reikšmes, domėjosi istoriniais skydininkais Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavoje.

Mokiniai pasirodė geri Vilniaus miesto žinovai, jie jau buvo lankęsi Jono Basanavičiaus aikštėje Vilniuje, atpažino pastatą Jono Basanavičiaus g. 13, kuriame 1917 m. vyko Lietuvių konferencija, išrinkusi Lietuvos Tarybą, siekusią Lietuvos nepriklausomybės.

Vaikai  džiaugėsi pasipuošę savo  rankas  klijuojamomis tatuiruotėmis su Jono Basanavičiaus, geležinio vilko ir kt. atvaizdais,  vasario 16-ąją ruošėsi dalyvauti šventiniuose miesto renginiuose.
 
***
 
Romų visuomenės centre birželio 22 d. vyko edukacinis renginys “Mūsų trispalvė”. Svetainėje susirinkę vaikai domėjosi vėliavos spalvų reikšmėmis, išmoko patys iš popieriaus pasigaminti Lietuvos trispalvę: jie išsikirpo vėliavėlių ruošinius, iš kartono išlankstė vėliavos kotą, įklijavo vėliavėlės ruošinį ir taip kambario erdvę prisipildė daugybe vėliavėlių, kuriomis jie ketina pasitikti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukaktį.
Baigiantis renginiui vaikai papuošė valstybinės bei istorinės vėliavų bei herbo atvaizdais savo svetainę. Vaikai pasakojo, jog yra buvę Gedimino pilies kalne, Katedros aikštėje, norėtų apsilankyti ekskursijoje po Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą. Jie susidomėję vartė dovaną – leidinį “Baltijos kelias – į mūsų laisvę”, lankstinukus, pristatančius Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą.
 
*** 

2018 m. vasario 19 d. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija pakvietė  Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo centro globojamus vaikus dalyvauti projekto „Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ edukaciniame renginyje. Projektas skirtas  geriau pažinti  mūsų valstybės  istorines datas, kovų už valstybės atkūrimą istoriją, valstybės šventės prasmę kiekvienam iš mūsų. Neseniai visuomenėje vykę iškilmingas šventės minėjimas taip pat  įtraukė vaikus - renginį pradėjome sugiedodami Lietuvos himną,

Renginio metu vaikus domino ilgametė Lietuvos kovų už valstybės atkūrimą istorija, I-jo pasaulinio karo iššūkiai Europai ir Lietuvai. Jie norėjo sužinoti daugiau Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų biografijų faktų, domėjosi jų profesijomis, asmeninėmis savybėmis. Aptariant to meto įvykius, kalbėjome apie kiekvieno žmogaus asmeninio indėlio svarbą, siekiant bendrojo gėrio tikslo. Kai kurie vaikai jau buvo pastebėję naują paminklą Vilniuje, skirtą signatarui Jonui Vileišiui bei jo broliams Antanui ir Petrui, aktyviai dalyvavusiems Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. Renginį baigėme dainuodami jaunimo pamėgtas dainas, apie Lietuvą, o vaikai norėjo kuo aukščiau svetainėje iškelti ir pamojuoti trispalve. 
 
***

2017 m. lapkričio 30 d. Labdaros paramos fondo “SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija” Vilniaus vaikų dienos centre vyko edukacinis renginys, skirtas plačiau supažindinti vaikus su Lietuvos valstybės simboliais, ypač mūsų trispalve. Renginio metu vaikai svarstė, ką reiškia mūsų trispalvės spalvos, susipažino su mūsų kaimyninių šalių,stovėjusių Baltijos kelyje  – Latvijos ir  Estijos vėliavomis, spėliojo. Vaikai labai domėjosi Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą puošiančiais  heraldiniais gyvūnais, vardijo šių heraldinių gyvūnų bruožus. Dėmesingi vaikai atpažino mūsų visuomenėje įvairių įstaigų naudojamus nacionalinius istorinius simbolius – dvigubą kryžių, kuris Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme. apibūdinamas kaip „geltonas (auksinis) mėlyname skyde“ ir Gediminaičių stulpus, kurie minėtame įstatyme apibūdinami kaip “geltoni (auksiniai) raudoname skyde arba be jo“. Susipažinę su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos bukletais, pristatančiais  kultūros paveldo vertybes, vaikai  panoro pavasarį būtinai apsilankyti  Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, kad jas pažintų geriau.
 
***

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato  direkcijos edukacinis renginys “Mūsų trispalvė”  2017 m. lapkričio 24 d. įvyko VšĮ  “Socialinės tarnystės savanoriai” vaikų dienos centre. Į erdvias dienos centro patalpas  kasdien susirenka  apie 15 vaikų. Čia pagal numatytą tvarkaraštį jie ruošia pamokas, lavina valgio gaminimo įgūdžius, dalyvauja socialinių įgūdžių, emocijų išraiškos lavinimo užsiėmimuose, sporto užsiėmimuose. Renginio metu  vaikai  susipažino su  įvairiais mūsų šalies istorijos laikotarpiais, pradedant XIV a., kai pirmą kartą kaip valstybės ženklas buvo panaudotas Vytis, su mūsų,  trispalvės kūrimo istorija. Jie spėliojo, koks  reikšmingiausias  mūsų valstybės  įvykis vyks kitąmet, vardijo mūsų  šalies valstybines  šventes, kuomet virš valstybinių įstaigų bei privačių namų iškeliama trispalvė, domėjosi vėliavos dienos, švenčiamos kasmet sausio 1 d., iškilmėmis  Vilniuje. džiaugėsi Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato  direkcijos dovana –leidiniu “Baltijos kelias – į mūsų laisvę”,  talpinančiu  Baltijos kelio dalyvių atsiminimus  bei  vaikų piešinius.
 
***

Lietuvos sakaliukų sąjungos dienos centras „Padėk pritapti“ įsikūręs Naujininkų seniūnijoje, į kurios sudėtį įeina daugiataučiai miesto gyvenamieji Naujininkų, Salininkų rajonai, Kirtimų pramoninis rajonas bei Užusienio kaimas. Nuo seno čia gyvena lietuviai, rusai, lenkai, totoriai, karaimai, romai. Dienos centrą lankantys vaikai čia leidžia įdomų laisvalaikį, rengia mokykloje užduotus namų darbus. Vaikai aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, džiaugiasi savo sportiniais pasiekimais. Į renginį vaikai sugužėjo, pasibaigus kvadrato varžyboms, dalindamiesi dar karštais varžybų įspūdžiais.

Jie smalsiai apžiūrinėjo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos padovanotus lankstinukus apie Baltijos kelią, Vilniaus pilis, į knygas dėliojo spalvingus knygų skirtukus. Dienos centras yra tapęs daugelio vaikų traukos centru dėl įdomių čia vykstančių užsiėmimų ir ypač draugiškos atmosferos, kuriamos centro darbuotojų pastangomis.

Renginys „Mūsų trispalvė“ sutelkė septynerių – dešimties metų vaikų dėmesį ties mūsų valstybės simboliais, jų atsiradimo ištakomis, reikšme. Istorines datas vaikai stengėsi perskaičiuoti pagal savo tėvelių gimimo datas, mūsų šalies valstybines šventes pagal savo gimtadienius. Pvz., Atlantas labai džiaugėsi jog mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio šventė, kuri ypač iškilmingai bus švenčiama 2018 m. vasario 16 d., yra jo gimtadienio išvakarės.

Žingeidūs vaikai minėjo, jog beveik kasdien mato Vytį ant Euro monetų, jie taip pat pastebėjo, jog mūsų valstybės istoriniai nacionaliniai simboliai ir šiandien plačiai naudojami mūsų visuomenėje – jie atpažįstami kariuomenės, policijos bei kitų įstaigų grafiniuose ženkluose.

***

2017 m. spalio 2 d. edukacinis renginys  ”Mūsų trispalvė” įvyko Pilaitės vaikų dienos centre”Bičiulis”. Dienos centras, įsikūręs daugiabučio pastato vieno kambario bute besiplėtojančiame Pilaitės mikrorajone, vos sutalpina  čia vis gausiau besilankančius vaikus. Vaikų darbeliais gausiai išpuoštas centras – draugiška mažųjų vilniečių aktyvios veiklos vieta. Ir vykstant renginio metu vis nauji vaikai įsijungdavo į jo eigą arba spiesdavosi mažoje virtuvėlėje, žaisdami įvairius žaidimus.

Linksmi ir nuoširdūs vaikai spėliojo ar mūsų trispalvė yra tautinė ar valstybinė vėliava, bandė prisiminti  reikšmingų mūsų valstybės įvykių datas, spėliojo, ar Lietuvos prozininkas, poetas, laikraščio ”Varpas” redaktorius Vincas Kudirka buvo tik Lietuvos himno teksto ar ir muzikos autorius.

Kasmet vykstančių vėliavos pagerbimo iškilmių ant Gedimino kalno ar Katedros aikštėje vaizdai kompiuterio ekrane žadino vaikų žingeidumą—jie skaičiavo, kiek jiems buvo metų, kai vyko nuotraukose užfiksuoti įvykiai, žavėjosi Gedimino pilies bokštu, papuoštu trijų Baltijos šalių vėliavomis, švenčiant Baltijos kelio dvidešimt penkmetį 2014 m.

Vartydami dienos centrui padovanotus lankstinukus apie Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą bei leidinį su Baltijos kelio dalyvių prisiminimais, kuriuos surinko įvairių mūsų šalies mokyklų mokiniai, vaikai domėjosi  kultūros paveldo objektais, žadėjo čia apsilankyti, o taip pat  papuošti dienos centrą mūsų valstybės simboliais. Atsisveikinant, skambant karaokės melodijai, vaikai padainavo) Eurikos Masytės dainą Justino Marcinkevičiaus žodžiais „Laisvė“.

***

2017 m. spalio 24 d. Vilniaus Ryto progimnazijoje vyko edukacinis renginys “Mūsų trispalvė”. Šioje mokykloje mokėsi 1991 sausio 13 d. žuvęs laisvės kovų dalyvis Darius Gerbutavičius, jo vardu pavadinta ir gatvė, kurioje įsikūrusi mokykla.

Į renginį rinkosi progimnazijos ketvirtokai ir penktokai bei Lietuvos samariečių bendrijos dienos centrą lankantys vaikai. Vaikai pasakojo, kad jie visuomet aktyviai dalyvauja įvairiuose mokyklos pilietiniuose renginiuose. Tą dieną mokykloje vyko makulatūros rinkimo akcija, kurios metu vaikai drauge su savo klase pristatė daug makulatūros.

Nepaisant jauno amžiaus, domėjosi mūsų trispalvės, nacionalinių istorinių simbolių istorija, stengėsi atsakyti į užduodamus klausimus, džiaugėsi už teisingus atsakymus apdovanoti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos ženkliukais, kuriuose atpažino  panaudotą Lietuvos istorinį nacionalinį simbolį  – Gediminaičių stulpus.

***

Liepos 27 d. edukacinis renginys, skirtas mūsų šalies  trispalvei, vyko Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus Vaikų dienos centre. Vilniuje veikia net treji šios organizacijos dienos centrai. Apsilankėme pas vaikus, susibūrusius Naujamiestyje. Renginio pradžioje vaikai bandė spėlioti, ar mūsų trispalvė yra  valstybinė, ar tautinė vėliava. Vieni pasisakė už vieną variantą, kiti už kitą ir labai apsidžiaugė sužinoję, kad , kad mūsų vėliava yra ir valstybinė ir tautinė. Kalbėjomės, jog trispalvėmis vėliavėlėmis galima papuošti automobilį, ją iškelti asmeninių švenčių proga, mojuojant vėliavėlėmis galima pasveikinti draugą gimtadienio proga, o mūsų sportininkai džiaugdamiesi savo pergalėmis, visuomet savo rankose laiko trispalvę. Iškilo klausimas, ant kokio mūsų vartojamo daikto dažniausiai matome gražuolį Vytį. Atsakymai buvo, kad Vytį vaikai mato mokykloje, bet beveik kasdien vartojamas daiktas, tai –. monetos, mūsų dabartiniai pinigai euras ir centai Vaikai prisiminė taip pat ir litą.

Dienos centro lankytojus labai domino Vėliavos dienos iškilmės, švenčiamos kasmet sausio 1 d., kurių metu virš Gedimino pilies bokšto iškeliama nauja trispalvė, o iki to plėvesavusi vėliava  iškilmingai perduodama saugoti mokyklai, pasižymėjusiai savo pilietinio aktyvumo veikla.

Vaikų dėmesį labai patraukė Vinco Kudirkos asmenybė: gydytojas, prozininkas, poetas, laikraščio „Varpas” redaktorius, žymus lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, Lietuvos himno muzikos ir teksto autorius. Tai paskatino aptarti asmens pilietinio aktyvumo ir savo asmeninių talentų plėtojimo temas.

Išsiskyrėme su vaikais, pasipuošusiais Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ženkleliais, kurių viena dalis – Gedimino stulpai. Vaikai džiūgavo, jog po renginio iš karto atpažino šį simbolį.

***

Visų Šventųjų šeimos paramos centro Vaikų dienos centre liepos 26 d. vyko edukacinis renginys  “Mūsų trispalvė”, skirtas susipažinti su mūsų šalies trispalvės istorija, kitais valstybės simboliais bei Lietuvos istoriniais nacionaliniais simboliais. Žingeidūs vaikai pristatymo vaizduose atpažino senąjį Lietuvos herbą virš Aušros vartų, domėjosi istoriniais skydininkais, saugančiais šį herbą , o taip pat šiuolaikinę mūsų šalies  Prezidento vėliavą.

Aptarus pagrindines temas, vaikai ėmė pasakoti apie tai, kas jiems svarbu, pasitinkant Lietuvos valstybės šimtmetį. Visų pirma, tai – neįtikėtina prof. Liudo Mažylio sėkmė, ieškant Lietuvos Nepriklausomybės akto originalo Vokietijos archyvuose. Juos domino ir galimybė susipažinti su šiuo aktu. Kai kurie vaikai net išsakė norą vykti į Vokietiją pamatyti ten archyvuose saugomą aktą, kiti sakė nekantriai lauksiantys tokios galimybės Lietuvoje.

Vaikams taip pat rūpėjo, kaip galima sustabdyti Gedimino kalno nuošliaužų susidarymą ir kada šie darbai bus atlikti. Taip pat jie dalinosi savo svajonėmis, pasiekimais sporte. Padrąsinti ryžtingai siekti savo svajonių, kaip tai darė mūsų tėvai ir seneliai, atsisveikinome su vaikais iki naujų susitikimų.

***

Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų dienos centras „Labirintai” įsikūręs istoriniame Sapiegų parke. Apsipylusi kvapniais žiedais, 300 metų skaičiuojanti seniausia Vilniaus liepa, šimtmečius menantys kiti medžiai, žadina vaikų istorinių žinių smalsumą. Liepos 13 d. vaikai susirinko į dienos centrą, norėdami daugiau sužinoti apie Lietuvos valstybės simbolius, mūsų trispalvės kūrimo istoriją. Renginio metu, žingeidūs vaikai pasakojo, jog moka Vinco Kudirkos sukurto Lietuvos himno “Tautiška giesmė” žodžius, jie žinojo, jog pirmą kartą ši giesmė buvo lietuvių sugiedota Peterburge, vardijo svarbiausias valstybines šventes, kuomet trispalvę būtina iškabinti ant įvairių įstaigų ir gyvenamųjų namų, jiems ne naujiena buvo ir Žalgirio mūšio, įvykusio 1410 m. liepos 15 d., data.

Vaikai susidomėję klausėsi apie mūsų trispalvės kūrimo raidą, svarstė, kaip galima būtų išradingiau pagerbti trispalvę dienos centre. Žinodami, jog renginį organizuoja Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, vaikai taip pat domėjosi Gedimino kalno tvarkymo darbais ir džiaugėsi sužinoję, jog šie darbai vyksta ir jau kitąmet jie vėl galės žvalgytis į miestą nuo Gedimino pilies bokšto.

***

Vilniaus miesto savivaldybės dienos socialinės globos įstaiga “Šviesa” skirtas  asmenims,  turintiems įvairių negalių, kurios  riboja galimybes visaverčiai dalyvauti gyvenime. Įstaigos darbuotojų profesionalumas įgyvendinant reabilitacijos bei socialinės integracijos programas padeda tai pasiekti.

Birželio 21 d. dienos centre ”Šviesa” įvyko edukacinis renginys “Mūsų trispalvė”, skirtas supažindinti lankytojus su Lietuvos valstybės simbolio – vėliavos kūrimo istorija, gyvąja vėliavos pagerbimo tradicija. Tai ne pirmas susitikimas su šio centro lankytojais –  šis bendradarbiavimas  tęsiasi jau keletą metų,: lankytasi Vilniaus pilių  valstybinio kyultūrinio rezervato direkcijos ekskursijose, renginiuose.

Dienos centro dalyviai aktyviai dalyvavo edukaciniame renginyje , atsakinėjo į vedėjos užduodamus klausimus, už teisingus atsakymus buvo apdovanojami Direkcijos suvenyrais . Šis susitikimas , kaip ir kiti edukaciniai renginiai praturtino ne tik dienos centro lankytojus , tačiau ir  renginio organizatorius, suteikdamas naujų idėjų, kaip geriau atliepti asmeniniams renginio dalyvių lūkesčiams.

***

2017 m. birželio 15 d. Salininkuose vyko edukacinis renginys “Mūsų trispalvė”, pakvietęs  VšĮ “Gelbėkit vaikus” Salininkų dienos centro “Šaltinis” bei Pagirių dienos centro vaikus ir vasaros atostogų pagilinti savo žinias apie mūsų valstybės simbolius. Nors dėl vasaros atostogų dienos centro lankytojų gretos buvo praretėjusios, vaikai su broliukais, sesutėmis, draugėmis kas dviračiu, kad autobusu, atvyko į dienos centrą ir iš tolimesnių kaimelių. Nedidelėje dienos centro patalpoje, išpuoštoje vaikų kūrinėliais, jie smalsavo apie valstybės atkūrimo 100-mečio sukakties, kurią švęsime 2018 m., iškilmes,. svarstė, kaip jie galėtų prisidėti prie šios datos įamžinimo. Sužinoję vėliavos kūrimo istoriją, vėliavos pagerbimo tradicijas, vaikai kalbėjo, kaip jie supranta pasakymą “gerbti vėliavą”, pasakojo, kaip galima džiaugtis, pasiekus sportinių laimėjimų, švenčiant gimtadienį. Įgiję naujų žinių, sakė vaikai, jie bus pastabesni ir mieste, eidami pro “Aušros vartus”, ant kurių jau keletą amžių puikuojasi Lietuvos herbas ­ Vytis.

***

2017 m. balandžio 3 d. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos edukacinis renginys „Mūsų trispalvė“ susilaukė Vilniaus Senvagės gimnazijos bei „Gelbėkit vaikus“ organizacijos dienos centrą „Spindulys“ lankančių vaikų dėmesio. Gimnazija teikia didžiulį dėmesį pilietiniam vaikų ugdymui – už įgyvendintas pilietinio ugdymo iniciatyvas 2007 m. jai buvo patikėta saugoti Gedimino pilyje plevėsavusią vėliavą, kuri dabar eksponuojama mokykloje. Mokiniai ir patys išradingai puošia gimnazijos patalpas – iš popierinių geltonų, žalių ir raudonų širdelių jie sukūrė įspūdingą dekoratyvinę tautinę vėliavą vingiuojančią gimnazijos languose.

Renginio metu vaikai domėjosi nacionaliniais mūsų šalies simboliais, vėliavos dienos atsiradimo istorija, diskutavo apie kitų šalių valstybines ir tautines vėliavas. Mokiniai smalsavo ir istorinių skydininkų, puošiančių Lietuvos Respublikos prezidento vėliavą, klausimais, pvz., kodėl, kuriant Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą, jos istoriniais skydininkais pasirinkti baltasis grifas ir vienaragis. Nebuvo pamirštos ir nūdienos aktualijos susijusios Lietuvos valstybės atkūrimo dokumento atradimo istorija.

***

Palinkėjome Vilniaus Senvagės gimnazijos bendruomenei bei „Gelbėkit vaikus“ nevyriausybinės organizacijos dienos centro lankytojams geros kloties gilinant istorines žinias, padedančias  geriau suvokti savo tautinį kultūrinį tapatumą.
2017 m. balandžio 5 d. „Gelbėkit vaikus“ organizacijos įkurto Vilniaus Fabijoniškių vaikų dienos centro „Svajonių laivas“ lankytojai – 6 -13 metų vaikai, susipažino su mūsų valstybės vėliavos sukūrimo raida. Jie aktyviai dalyvavo aptariant vėliavos pagerbimo tradiciją – kasmet Gedimino pilies bokšte iškelti naują vėliavą, o iki tol plevėsavusią perduoti saugoti aktyviam jaunimui. Nepaisant savo jauno amžiaus vaikai rodė didžiulį susidomėjimą valstybės ir vėliavos istorija, žinojo nemažai svarbių mūsų valstybės įvykių datų, aptarinėjo mitologinių gyvūnų – grifo ir vienaragio, puošiančių Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą, kilmę ir savybes. Vaikų nuomone, istorija – labai įdomus mokslas. Baigiantis edukaciniam renginiui vaikams buvo įteikti |Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos leidiniai, pristatantys reikšmingą mūsų kultūros paveldą.