Edukacinė programa Lietuvos valstybės simboliai

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija šią programą parengė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukakties proga.

Programos tikslas:

supažindinti Nepriklausomoje Lietuvoje užaugusią jaunąją kartą su Lietuvos valstybės simboliais

Programos uždaviniai:

  • atskleisti Lietuvos simbolių prasmę, jų atsiradimo istoriją.
  • ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumo jausmą bei dalyvavimo visuomenės gyvenime nuostatas
  • skleisti informaciją apie Rezervato materialųjį ir nematerialųjį paveldą, susijusį su Lietuvos valstybės simboliais.

Programos tikslinė grupė

Vilniaus  bei kitų šalies miestų ir regionų miesto ikimokyklinio amžiaus bei mokyklinio amžiaus vaikai.

Vieta:

Vilniaus bei kitų šalies miestų ir regionų  mokyklos, dienos centrai  ar kitos visuomeninės paskirties patalpos.

Programos veiklų aprašymas:

Orientuojantis į vaikų amžių, derinant su jaunimo institucijų atstovais organizuojami edukaciniai renginiai. Renginių metu:

– pateikiama Lietuvos valstybinių simbolių vaizdinė medžiaga,

– pristatoma Lietuvos simbolių, akcentuojant  trispalvės sukūrimą,  istorinė raida;

– aptariami pagarbos  Lietuvos istoriniams simboliams būdai, ypač kreipiant dėmesį į šiuolaikinius pagarbos raiškos būdus;

– vyksta diskusijos Lietuvos simbolių klausimais;

– vaikai atsako į klausimyno klausimus apie Lietuvos simbolių svarbą valstybės gyvenime ir pagarbos simboliams būdus;

-vaikai kviečiami piešti piešinius Lietuvos valstybės simbolių tema;

– organizuojamos vaikų piešinių parodos.

Rezultatai:

Vaikai:

– sužino Lietuvos valstybės simbolių prasmę, istorinę simbolių raidą;

– įsigilina į visuomenės ir atskiro asmens vaidmenį Lietuvos valstybės simbolių kūrime;

– susipažįsta su pagarbos raiškos Lietuvos valstybės simboliams būdais,

vėliavos pagerbimo tradicijų tęstinumu ir kaita;

– geriau pažįsta Rezervato materialųjį ir nematerialųjį paveldą, susijusį su Lietuvos valstybės simboliais.

RENGINIAI:

Vilniaus miesto savivaldybės dienos socialinės globos įstaiga “Šviesa” skirtas  asmenims,  turintiems įvairių negalių, kurios  riboja galimybes visaverčiai dalyvauti gyvenime. Įstaigos darbuotojų profesionalumas įgyvendinant reabilitacijos bei socialinės integracijos programas padeda tai pasiekti.

Birželio 21 d. dienos centre ”Šviesa” įvyko edukacinis renginys “Mūsų trispalvė”, skirtas supažindinti lankytojus su Lietuvos valstybės simbolio – vėliavos kūrimo istorija, gyvąja vėliavos pagerbimo tradicija. Tai ne pirmas susitikimas su šio centro lankytojais –  šis bendradarbiavimas  tęsiasi jau keletą metų,: lankytasi Vilniaus pilių  valstybinio kyultūrinio rezervato direkcijos ekskursijose, renginiuose.

Dienos centro dalyviai aktyviai dalyvavo edukaciniame renginyje , atsakinėjo į vedėjos užduodamus klausimus, už teisingus atsakymus buvo apdovanojami Direkcijos suvenyrais . Šis susitikimas , kaip ir kiti edukaciniai renginiai praturtino ne tik dienos centro lankytojus , tačiau ir  renginio organizatorius, suteikdamas naujų idėjų, kaip geriau atliepti asmeniniams renginio dalyvių lūkesčiams.

DSC_9489

1 1 1 (2)

***

2017 m. birželio 15 d. Salininkuose vyko edukacinis renginys “Mūsų trispalvė”, pakvietęs  VšĮ “Gelbėkit vaikus” Salininkų dienos centro “Šaltinis” bei Pagirių dienos centro vaikus ir vasaros atostogų pagilinti savo žinias apie mūsų valstybės simbolius. Nors dėl vasaros atostogų dienos centro lankytojų gretos buvo praretėjusios, vaikai su broliukais, sesutėmis, draugėmis kas dviračiu, kad autobusu, atvyko į dienos centrą ir iš tolimesnių kaimelių. Nedidelėje dienos centro patalpoje, išpuoštoje vaikų kūrinėliais, jie smalsavo apie valstybės atkūrimo 100-mečio sukakties, kurią švęsime 2018 m., iškilmes,. svarstė, kaip jie galėtų prisidėti prie šios datos įamžinimo. Sužinoję vėliavos kūrimo istoriją, vėliavos pagerbimo tradicijas, vaikai kalbėjo, kaip jie supranta pasakymą “gerbti vėliavą”, pasakojo, kaip galima džiaugtis, pasiekus sportinių laimėjimų, švenčiant gimtadienį. Įgiję naujų žinių, sakė vaikai, jie bus pastabesni ir mieste, eidami pro “Aušros vartus”, ant kurių jau keletą amžių puikuojasi Lietuvos herbas ­ Vytis.

Salininkų dc. 2017 06 15

***

2017 m. balandžio 3 d. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos edukacinis renginys „Mūsų trispalvė“ susilaukė Vilniaus Senvagės gimnazijos bei „Gelbėkit vaikus“ organizacijos dienos centrą „Spindulys“ lankančių vaikų dėmesio. Gimnazija teikia didžiulį dėmesį pilietiniam vaikų ugdymui – už įgyvendintas pilietinio ugdymo iniciatyvas 2007 m. jai buvo patikėta saugoti Gedimino pilyje plevėsavusią vėliavą, kuri dabar eksponuojama mokykloje. Mokiniai ir patys išradingai puošia gimnazijos patalpas – iš popierinių geltonų, žalių ir raudonų širdelių jie sukūrė įspūdingą dekoratyvinę tautinę vėliavą vingiuojančią gimnazijos languose.

Renginio metu vaikai domėjosi nacionaliniais mūsų šalies simboliais, vėliavos dienos atsiradimo istorija, diskutavo apie kitų šalių valstybines ir tautines vėliavas. Mokiniai smalsavo ir istorinių skydininkų, puošiančių Lietuvos Respublikos prezidento vėliavą, klausimais, pvz., kodėl, kuriant Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą, jos istoriniais skydininkais pasirinkti baltasis grifas ir vienaragis. Nebuvo pamirštos ir nūdienos aktualijos susijusios Lietuvos valstybės atkūrimo dokumento atradimo istorija.

Palinkėjome Vilniaus Senvagės gimnazijos bendruomenei bei „Gelbėkit vaikus“ nevyriausybinės organizacijos dienos centro lankytojams geros kloties gilinant istorines žinias, padedančias  geriau suvokti savo tautinį kultūrinį tapatumą.

DSCF5490

DSCF5498.1

DSCF5505

 

***

2017 m. balandžio 5 d. „Gelbėkit vaikus“ organizacijos įkurto Vilniaus Fabijoniškių vaikų dienos centro „Svajonių laivas“ lankytojai – 6 -13 metų vaikai, susipažino su mūsų valstybės vėliavos sukūrimo raida. Jie aktyviai dalyvavo aptariant vėliavos pagerbimo tradiciją – kasmet Gedimino pilies bokšte iškelti naują vėliavą, o iki tol plevėsavusią perduoti saugoti aktyviam jaunimui. Nepaisant savo jauno amžiaus vaikai rodė didžiulį susidomėjimą valstybės ir vėliavos istorija, žinojo nemažai svarbių mūsų valstybės įvykių datų, aptarinėjo mitologinių gyvūnų – grifo ir vienaragio, puošiančių Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą, kilmę ir savybes. Vaikų nuomone, istorija – labai įdomus mokslas. Baigiantis edukaciniam renginiui vaikams buvo įteikti |Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos leidiniai, pristatantys reikšmingą mūsų kultūros paveldą.

DSCF5506 DSCF5509.1 DSCF5514