Planavimo dokumentai

 

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete – Kalnų parko – (KVR unikalus kodas 664) komplekso dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbų ir pritaikymo lankymui techninis projektas

Rengiamas investicijų projektas: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete -Kalnų parko- (KVR unikalus kodas 664) komplekso dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui.

Planavimo pagrindas: Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-10-06 įsakymas Nr.ĮV-708.

Planavimo tikslas: Aktualizuoti Vilniaus piliakalnį su papiliais ir gyvenviete ir pritaikyti teritoriją lankymui.

Planavimo organizatorius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Šiltadaržio g. 2, 01124 Vilnius. Tel. (8 5)  231 3694, faks. (8 5) 212 2499, el. p. valda@vilniauspilys.lt

Techninio projekto rengėjas: UAB „Enero“, Žalgirio g. 92, 09303 Vilnius. Projekto vadovė Irena Sakalauskaitė, tel. (8 5) 261 8411, el. p. i.sakalauskaite@enero.lt.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ Nr.05.4.1-CPVA-V-301 priemonė „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ Iš Eurosps Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės investicijų 2017-2019 metų programos.

Projekto įgyvendinimo finansavimo šaltiniai:

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ Nr.05.4.1-CPVA-V-301 priemonė „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ Iš Eurosps Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
 2. Aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonė Nr.05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 3. Valstybės investicijų 2017-2019 metų programa. 

Pasiūlymai teikiami: pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galite siųsti el.p. valda@vilniauspilys.lt

Archeologinių tyrimų pažyma: atliktų archeologinių tyrimų pažyma

Viešas susirinkimas: apie viešą projekto pristatymą informuosime vėliau.

 

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) rengimas

 

Rengiamas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema). Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė, Senamiesčio seniūnija.

Planavimo pagrindas: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorės 2006-07-28 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) rengimo“.

Planavimo tikslas: Planavimo schemoje nustatytais sprendiniais užtikrinti Vilniaus pilių, pilių teritorijos ir joje esančių kultūros ir gamtos paveldo vertybių išsaugojimą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Barboros Radvilaitės g. 7/2, 01124 Vilnius. Tel. (8 5)  231 3694, faks. (8 5) 212 2499, el. p. valda@vilniauspilys.lt

Planavimo schemos rengėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, 01122 Vilnius. Projekto vadovė Giedrė Eleonora Miknevičienė, tel. (8 5) 261 8411, faks. (8 5) 212 4445, el. p. giedrem@pri.lt

Pažintis su dokumentais: su parengto specialiojo plano koncepcija ir sprendiniais galima susipažinti 2009 m. spalio 1 d. – lapkričio 30 d. UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, Universiteto g. 4, Vilnius, ir tinklalapyje www.vilniauspilys.lt

Vieša ekspozicija: Planavimo schemos brėžiniai ir tekstinė dalis  eksponuojami A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, ir Senamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, Vilnius,  2009 m. spalio 30 d. – lapkričio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis.

Informacija telefonais: (8 5) 261 8411,  (8 5) 231 3694.

Pasiūlymai teikiami: pasiūlymus dėl planavimo schemos koncepcijos, sprendinių susipažinimo laikotarpiu prašome teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.  Pasiūlymus raštu galima užpildyti ekspozicijos vietose esančiuose pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnaluose arba siųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba rengėjui.

Viešas susirinkimas: 2009 m. lapkričio 30 d. 10.00 val. Didžiojoje salėje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. 

Prisegami failai susipažinti: 

Koncepcijos:

 1. Pagrindinės koncepcijos brėžinys
 2. Kontroliuojamo ir laisvo lankymo zonų koncepcija 

Sprendiniai:

 1. Pagrindinis brėžinys
 2. Transporto ir pėsčiųjų ryšių schema
 3. Atskyrimo nuo gretutinių sprendinių
 4. Maršrutų schema
 5. Buferinė zona, pagrindinis brėžinys
 6. Buferinė zona, variantas
 7. Aiškinamasis raštas (pataisytas)