Darbo užmokestis

 

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Darbo užmokestis 2017 m.

Darbo užmokestis 2016 m.

Darbo užmokestis 2015 m. 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, tel. (8 5) 212 26 62,