Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.