Baltijos kelias mūsų širdyse

Atgal

Baltijos kelias mūsų širdyse

Programos tikslai:

-supažindinti su Baltijos šalių šių laikų pilietinės kovos už nepriklausomybę išraiška

-ugdyti vaikų ir jaunimo pasididžiavimą savo šalimi.

 

Programos uždaviniai:

-atskleisti šių laikų Baltijos  šalių pilietinės kovos  dėl nepriklausomybės ypatumus,

-supažindinti su išskirtiniu Baltijos šalių reiškiniu – Baltijos keliu,

-pristatyti Baltijos kelio dalyvių atsiminimus bei piešinius, užrašytus ir nupieštus Lietuvos mokyklų  mokinių;‘

-skleisti informaciją apie Lietuvos ir kitų Baltijos šalių materialųjį ir nematerialųjį paveldą, susijusį su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu.

      -ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumo jausmą.

 

Programos tikslinė grupė

Vilniaus bei kitų šalies miestų ir regionų ikimokyklinio amžiaus bei mokyklinio amžiaus vaikai.

 

Vieta:

Vilniaus bei kitų šalies miestų ir regionų  mokyklų, dienos centrų ar kitos visuomeninės paskirties patalpos.

 

Programos veiklų aprašymas:

Atsižvelgiant į vaikų amžių organizuojami edukaciniai renginiai. Renginių metu:

- pristatoma  Baltijos šalių aktualioji kovų dėl nepriklausomybės istorija;

-supažindinama su Baltijos tautų siekiu nesitaikstyti su fašistinės Vokietijos ir sovietinės Rusijos slaptų susitarimų padariniais;

- papasakojama apie reikšmingą trijų Baltijos valstybių pilietinę akciją ir jos tarptautinę reikšmę;

-skaitomi Baltijos kelio dalyvių atsiminimai, demonstruojami vaikų piešiniai;

-vaikai susipažįsta su Lietuvos ir kitų šalių  materialiuoju ir nematerialiuoju paveldu, susijusiu su nepriklausomybės atkūrimu,

–vyksta diskusijos apie pilietiškumo reikšmę mūsų šiandieniniame gyvenime.

 

Rezultatai:

Vaikai:

–sužino apie fašistinės Vokietijos ir Sovietinės Rusijos ketinimus perdalyti Centrinę Europą bei Baltijos šalių  pilietinę kovą dėl nepriklausomybės atkūrimo XX a. pabaigoje ;

–susipažįsta su Baltijos kelio trasa, simboliais bei atminimo  ženklais;

–įsigilina į atskiro asmens pilietiško požiūrio svarbą valstybės kūrime;

-  įsijaučia į Baltijos kelio dalyvių išgyvenimus, patirtus Baltijos kelyje, užfiksuotus atsiminimuose bei vaikų piešiniuose

-  geriau pažįsta Lietuvos ir kitų Baltijos šalių materialųjį bei nematerialųjį paveldą, susijusį su Baltijos keliu.

***

Renginiai:

Vilniuje, dienos centre „Šviesa“ 2019 birželio 25 d. vyko edukacinis renginys “Viltingas Baltijos kelias“, skirtas Baltijos kelio 30 sukakčiai paminėti. Šis dienos centras – tai puiki vieta negalią turinčiam jaunimui pabendrauti, užsiimti įdomia veikla. Visai neseniai už  pasiekimus veikloje dienos centro "Šviesa" kolektyvui buvo įteiktas Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services - EQUASS) sertifikatas.

Renginio metu lankytojai sužinojo Baltijos kelio, šįmet švenčiančio 30-metį, priešistorę, kurią lydėjo nenuilstama Lietuvos gyventojų nepriklausomybės siekio kova. 1989 m. rugpjūčio 23 d. naujųjų demokratinių jėgų organizuota trijose Baltijos šalyse įspūdinga  žmonių rankų grandinė vainikavo taikią šalies gyventojų kovą už nepriklausomybę.

Dienos centrui Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija padovanojo dienos centrui leidinį „Baltijos kelias- į mūsų laisvę“, talpinantį Baltijos kelio dalyvių atsiminimus bei vaikų piešinius. Jaunuoliai garsiai skaitė atsiminimus, aptarinėjo  atminimo ženklus, randamus  trijose Baltijos šalyse, praturtino žinias apie Baltijos kelio reikšmę.

***

Baltijos kelias - unikalus įvykis, parodęs pasauliui Baltijos tautų ryžtą atkurti  savo šalių nepriklausomybę.  Šįmet švenčiant Baltijos kelio trisdešimtmetį svarbu priminti šį išskirtinį įvykį mūsų šalies vaikams, jaunajai kartai.

2019 m. birželio  26 d. edukacinis renginys “Viltingas Baltijos kelias“ įvyko „Gelbėkit vaikus“ organizacijos dienos centre „Šaltinis“, įsikūrusiame Salininkuose. 2019 m. birželio 27 d. edukacinis renginys vyko Vaikų dienos centro „Šaltinis“ filiale Pagiriuose.

Vaikai domėjosi Baltijos kelio istorija, jo trasa kurioje dalyvavo daug mūsų šalies šeimų su  vaikais, aptarinėjo simbolinius atminimo ženklus, susijusius su Baltijos keliu – jubiliejinius renginius, Lito monetas, dviratininkų, bėgikų  pergales, skirtas Baltijos keliui.

***

“Gelbėkit vaikus” organizacijos vaikų dienos centras “Padėkime užaugti” įsikūręs puikiame Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Kultūros centre. Vaikai čia lavina savo meninius gebėjimus, sportuoja. 2019 m. birželio 28 d. dienos centre vyko edukacinis renginys “Viltingas Baltijos kelias” Renginio metu vaikai plačiau sužinojo apie nusidriekusią nuo Vilniaus iki Talino gyvosios grandinės akciją, kurios trisdešimtmetį šįmet švenčiame Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Vaikai domėjosi Baltijos kelio trąsa, bandė atspėti, kiek žmonių jame dalyvavo. Jie susidomėję vartė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos išleistą leidinį “Baltijos kelias - į mūsų laisvę”, gausiai iliustruotą vaikų piešiniais Baltijos kelio tema, skaitė Baltijos kelio dalyvių atsiminimus svarstė, kokia Baltijos kelio reikšmė dabar gyvenantiems žmonėms. Vaikus ypač domino Baltijos kelyje 1989 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavusių jų bendraamžių patirtis ir jausmai, Artėjant  Baltijos kelio jubiliejinei sukakčiai vaikai ketina tai pavaizduoti savo piešiniuose.

***