Lap 102015
 

Lapkričio 6 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko konferencija „Vilniaus arkikatedros tarpukario tvarkybos darbai ir nūdienos aktualijos“, kurią rengė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija. Konferenciją rėmė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Konferencijos partneris – Bažnytinio paveldo muziejus.

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su ypatingos svarbos architektūros paminklo – Vilniaus arkikatedros bazilikos geologine aplinka, architektūriniais, istoriniais, archeologiniais tyrimais ir dabartine situacija bei spręstinais tvarkybos ir priežiūros klausimais. Taip pat buvo pristatytos Bažnytinio paveldo muziejui dovanotos fotonuotraukos, kuriose užfiksuoti įvairūs tvarkybos darbai.

Konferencijos dalyvius pasveikino, linkėdami produktyvaus darbo kultūros viceministras dr. R. Jarockis ir Arkikatedros administratorius kunigas Virginijus Česnulevičius.

Pranešimus skaitė dr. Rūta Janonienė (XIV–XV a. katedros statybos istorija), Liudas Furmanavičius (Ar tvirti Vilniaus Arkikatedros pamatai?), prof. Kastytis Dundulis, Gintautas Trumpis (Vilniaus Arkikatedros geologinė aplinka ir jos raida), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė Kasperavičienė (Vilniaus katedra – pavojai, sprendimai, projektai), dr. Algė Andriulytė (Karališkųjų palaikų atradimas Vilniaus arkikatedroje 1931 m.: atvaizdų kolekcija), doc. dr. Juozapas Bražiūnas (Bažnytinio paveldo muziejaus fonduose saugomų Vilniaus Arkikatedros fotografijų analizė).

Įvairių sričių specialistai: architektai, istorikai, archeologai, restauratoriai, kultūros paveldo darbuotojai bei žmonės, domintys paveldo objektais diskusijų metu pasisakė, kad šio didelės svarbos architektūros paminklo tvarkybai ir priežiūrai turi būti skiriamas nuolatinis dėmesys, aptariant naujoves, kaimyninių ir kitų Europos šalių patirtį bei galimybės. Padidintas dėmesys Vilniaus Arkikatedros bazilikos tvarkybai ir priežiūrai būtinas ir dėl to, kad ji pastatyta ant Gedimino kalno priekalnio kyšulio, kurio nestabilus drėkstantis ir išsausėjantis gruntas daro didelį poveikį pastatui.

 

viceministras 3

Kultūros viceministras dr. Romas Jarockis

DSC05566

Arkikatedros administratorius kunigas Virginijus Česnulevičius

Antaninos konferencija 015

Konferencijos moderatorė – Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Antaninos konferencija 023

Pranešėja dr. Rūta Janonienė

Antaninos konferencija 034

Konferencijoje ir diskusijose dalyvavo dr. Napoleonas Kitkauskas, kuris 1968–1986 m. vadovavo Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimams

Antaninos konferencija 040

Pranešėjas prof. Kastytis Dundulis

Antaninos konferencija 050

Pranešėjas Liudas Furmanavičius

Antaninos konferencija 056

Pranešėja Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė Kasperavičienė

Antaninos konferencija 086

Pranešėja dr. Algė Andriulionytė

Antaninos konferencija 095

Pranešėjas doc.dr. Juozapas Blažiūnas

Antaninos konferencija 088

Konferencijos dalyviai

Antaninos konferencija 022

Sorry, the comment form is closed at this time.